توهین رافعی پور به کریم باقری

سخنان علی اکبر رائفی پور درباره مهدی مهدوی کیا و کریم باقری چه بود؟

4
سخنان علی اکبر رائفی پور درباره مهدی مهدوی کیا و کریم باقری چه بود؟

سخنان علی اکبر رائفی پور درباره مهدی مهدوی کیا و کریم باقری چه بود؟ سخنان رائفی پور درباره مهدوی کیا : علی اکبر رائفی پور در سخنرانی خود به دخالت ورزشکاران در حوزه سیاست طعنه زد و از آنها خواست به کار خودشان برسند. .video_embed_frame { position: relative;} .video_embed_frame iframe ...