توهین به سرود ملی ایران

توهین هواداران بحرین به سرود ملی ایران در ورزشگاه منامه + فیلم و عکس

0
توهین هواداران بحرین به سرود ملی ایران در ورزشگاه منامه + فیلم و عکس

توهین هواداران بحرین به سرود ملی ایران در ورزشگاه منامه + فیلم و عکس هواداران تیم ملی بحرین در این بازی در ورزشگاه منامه در هنگام پخش سرود ملی کشورمان ایران با سوت و سر و صدا حرکتی زشت از خود نشان داده و به رو ملی کشورمان توهین کردند فیلم توهین ...