تفریحات

تولید مکمل

تولید مکمل با استانداردهای دارویی در سایت جدید عبیدی

0
تولید مکمل با استانداردهای دارویی در سایت جدید عبیدی

تولید مکمل با استانداردهای دارویی در سایت جدید عبیدی راهکارهای نوین درمانی و پیشگیری از بیماری؛ راهکار عبیدی برای آینده سالم تر   داروسازی دکتر عبیدی، ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه را، بخشی از رسالت و مسئولیت خود می‌داند؛ درمان روزانه بیش از 4 میلیون بیمار مبتلا به بیماری‌های غیر ...