تولد فروردین ماهی

عکس نوشته و متن تبریک تولد برای فروردین ماهی ها

0
عکس نوشته و متن تبریک تولد برای فروردین ماهی ها

عکس نوشته و متن تبریک تولد فروردین ماهی ها تبریک تولد فروردین ماهی ها : فروردین ماهیها پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رک و بی‌پروا ، زود عکس‌العمل نشان می‌دهد، لایق و کاردان ، عاشق قدرت ، بی‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل ...