تفریحات

توصیه های غذایی برای چاقی کودکان

دلایل چاقی کودکان + راههای کاهش وزن کودکان و درمان چاقی کودکان

0
دلایل چاقی کودکان + راههای کاهش وزن کودکان و درمان چاقی کودکان

دلایل چاقی کودکان + راههای کاهش وزن کودکان و درمان چاقی کودکان چاقی کودکان : هدف اصلی فقط کاهش وزن نیست، بلکه بایستی کاری کرد که روند افزایش وزن کودک، آهسته و یا متوقف شود. بایستی کودک به تدریج به وزن ایده آل خود برسد و با این روند رشد کند. چنین ...