تندیس نرجس خانعلی زاده

عکس و فیلم/ مجسمه و تندیس نرجس خانعلی زاده (پرستار گیلانی) در میدان کلاچای گیلان را ببییند

0
عکس و فیلم/ مجسمه و تندیس نرجس خانعلی زاده (پرستار گیلانی) در میدان کلاچای گیلان را ببییند

تندیس نرجس خانعلی زاده (پرستار گیلانی) در میدان شهر کلاچای گیلان به یاد اولین شهیده مدافع سلامت نصب شد که در ادامه عکس و فیلم تندیس (نرجس خانعلی زاده) اولین پرستار شهید بر اثر کرونا را ببییند نصب تندیس نرجس خانعلی زاده پرستار گیلانی در میدان کلاچای گیلان مجله حرف تازه - ...