تغییر ساعت رسمی کشور

زمان دقیق جلو کشیدن و تغییر ساعت رسمی در فروردین ۱۴۰۲ و آیا تغییر میکند؟

0
زمان دقیق جلو کشیدن و تغییر ساعت رسمی در فروردین ۱۴۰۲ و آیا تغییر میکند؟

زمان دقیق جلو کشیدن و تغییر ساعت رسمی در فروردین 1402 و آیا تغییر میکند؟ تغییر ساعت رسمی کشور 1402 : زمان دقیق جلو کشیدن و تغییر ساعت رسمی در فروردین 1402 و آیا ساعت ها امسال جلو کشیده میشود یا نه و آیا تغییر میکند؟ یا خیر طبق ابلاغ رئیس جمهور ...

تغییر ساعت رسمی کشور روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

0
تغییر ساعت رسمی کشور روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

تغییر ساعت رسمی کشور روز یکشنبه 30 شهریور 99 تغییر ساعت رسمی کشور مانند هر ساله در شش ماه سال انجام می شود و امسال نیز با فرا رسیده شش ماه دوم سال 99 و آغاز مهر ماه و پاییز ،ساعت یک ساعت یه عقب کشیده می شود. ساعت رسمی کشور در ...