تعطیلی 13 آبان

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ بعلت ۱۳ آبان روز دانش آموز

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ بعلت ۱۳ آبان روز دانش آموز

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شنبه 13 آبان 1402 بعلت ۱۳ آبان روز دانش آموز وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات ۱۳ آبان ۱۴۰۲ روز دانش آموز شنبه 13 آبان 1402 به علت ۱۳ آبان روز دانش آموز مشخص شد و تعطیلی شنبه 13 آبان 1402 سراسر ایران+تعطیلی مدارس و ادارات ...