تعطیلی ۱۸ و ۱۹ آذر صحت دارد؟

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به علت آلودگی هوا و بارش برف

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به علت آلودگی هوا و بارش برف

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به علت آلودگی هوا و بارش برف اسامی شهر های تعطیلی مدارس شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به علت آلودگی هوا و بارش برف البرز و ایلام و خراسان رضوی ، تبریز ، زاهدان، زابل خوزستان ، اهواز ، یزد ، بوشهر ، زنجان ...