تعطیلی کرمان سالگرد شهادت سردار سلیمانی

وضعیت تعطیلی شهر کرمان سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ (سالگرد شهادت سردار سلیمانی) جزئیات

1
وضعیت تعطیلی شهر کرمان سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ (سالگرد شهادت سردار سلیمانی) جزئیات

وضعیت تعطیلی شهر کرمان سه شنبه 13 دی 1401 (سالگرد شهادت سردار سلیمانی) جزئیات آیا سه شنبه ۱۳ دی کرمان تعطیل است؟ با توجه به اینکه سالگرد شهادت سردار سلیمانی روز سه شنبه 13 دی 1401 است، برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا سه شنبه ۱۳ دی شهر کرمان تعطیل ...