تعطیلی مدارس فردا

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 5 خرداد 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض انتشار خبر جدید تعطیلی ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات فردا سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ (تشییع شهدا)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات فردا سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ (تشییع شهدا)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات فردا سه شنبه 1 خرداد 1403 در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به مراسم تشییع پیکر شهدای سقوط بالگرد در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس و ادارات فردا سه شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ نیست.به ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض انتشار خبر ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 29 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و تگرگ)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و تگرگ)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ (آلودگی هوا)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ (آلودگی هوا)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ (آلودگی هوا)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ (آلودگی هوا)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 22 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به بارندگی شدید و باد و تگرگ در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیست.به محض ...