تعطیلی مدارس فردا شنبه 13 آبان تعطیله

آیا مدارس شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا ۱۳ آبان ۱۴۰۲ (جدید)

2
آیا مدارس شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا ۱۳ آبان ۱۴۰۲ (جدید)

آیا مدارس شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا 13 آبان 1402 (جدید) آیا مدارس شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا 13 آبان 1402 به علت آلودگی هوا و گرد‌و‌خاک و روز روز دانش آموز 13 آبان و آیا تعطیل است؟ یا خیر اطلاعیه تعطیلی مدارس ...