تعطیلی مدارس فردا سه شنبه

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ (جدید)

6
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ (جدید)

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 3 آبان 1401 به علت آلودگی هوا و گرد و خاک و ریزگرد و حوادث اخیر فردا + اخرین وضعیت تعطیلی مدارس روز سه شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ (جدید)

1
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ (جدید)

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 26 مهر 1401 به علت آلودگی هوا و گرد و خاک و ریزگرد و حوادث اخیر فردا + اخرین وضعیت تعطیلی مدارس روز سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ (جدید)

1
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ (جدید)

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 19 مهر 1401 به علت آلودگی هوا و گرد و خاک و ریزگرد و حوادث اخیر فردا + اخرین وضعیت تعطیلی مدارس روز سه شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ (جدید)

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 12 مهر 1401 به علت آلودگی هوا و گرد و خاک و ریزگرد و حوادث اخیر فردا + اخرین وضعیت تعطیلی مدارس روز سه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ گرد و خاک و آلودگی هوا در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، خوزستان ، اهواز ، یزد ، تهران ، بوشهر بدلیل آلودگی هوا مشخص شد, تعطیلی مدارس ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

3
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی مدارس و ادارات چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ گرد و خاک و آلودگی هوا در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، خوزستان ، اهواز ، یزد ، تهران ، بوشهر بدلیل آلودگی هوا مشخص شد, تعطیلی مدارس و ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

2
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، خوزستان ، اهواز ، یزد ، تهران ، بوشهر بدلیل آلودگی هوا مشخص شد, تعطیلی مدارس و ادارات فردا سه ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

تعطیلی فردا سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، خوزستان ، اهواز ، یزد ، تهران ، بوشهر بدلیل آلودگی هوا مشخص شد, آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات فردا سه شنبه ...

آیا سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا

11
آیا سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا

آیا سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی و اصفهان و تبریز و مشهد و خوزستان و اهواز تعطیلی ادارات به دلیل گردوخاک و الودگی هوا و تعطیلی مدارس تهران ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعلت آلودگی هوا + اسامی شهرها

19
وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعلت آلودگی هوا + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 بعلت آلودگی هوا و دلیل گرد و خاک و آلودگی هوا و طوفان و بازندگی و تگرگ مشخص شد+ اسامی شهرها در تعطیلی مدارس و ادارات الودگی سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 سراسر ایران+تعطیلی مدارس فردا الودگی هوا در ادامه ...