تعطیلی مدارس فردا دوشنبه

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ (بارندگی)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ (بارندگی)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 27 فروردین 1403 آلودگی هوا و بارندگی و سیل و جنگ ایران و اسرائیل در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به شرایط جوی و بارندگی و باد و طوفان در برخی شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ خبری از ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 21 اسفند 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما و یخبندان و جاری شدن سیل و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه آلودگی هوا در شهرهای صنعی و بارش برف در برخی شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سرما)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سرما)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 14 اسفند 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما و یخبندان و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش برف و افت شدید فشار دما در شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 7 اسفند 1402 بارش برف و آلودگی هوا و سرما و یخبندان و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش ها و بارش برف و تگرگ در شهرها و استان ها تا این لحظه مدارس قم, کاشان، همدان، پردیس، البرز، ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ (برف و باران و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ (برف و باران و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 30 بهمن 1402 بارش برف و آلودگی هوا و جاری شدن سیل و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش ها و جاری شدن سیلاب و بارش برف و تگرگ در شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ خبری ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 23 بهمن 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما و یخبندان در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید آلودگی هوا و بارش برف و برودت و سرمای هوا در شهرهای صنعتی و سردسیر تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 16 بهمن 1402 بارش برف و سرما و یخبندان در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش برف و کولاک و برودت و سرمای هوا در شهرهای سردسیر تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ (آلودگی هوا)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ (آلودگی هوا)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 11 دی 1402 (آلودگی هوا) آخرین وضعیت تعطیلی مدارس دوشنبه 11 دی 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرهای صنعتی اما تا این لحظه هیچ خبری ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ (آلودگی هوا)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ (آلودگی هوا)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 4 دی 1402 (آلودگی هوا) آیا مدارس فردا دوشنبه 4 دی 1402 تعطیل است؟ تعطیلی مدارس 4 دی 1402 و اخبار وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ در تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، یزد، تهران و البرز، تبریز ، ایلام ، شهرهای جنوبی ، زاهدان، ...

آیا دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا

3
آیا دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا

آیا دوشنبه 27 آذر 1402 مدارس تعطیل است؟ | وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ آلودگی هوا و گرد و غبار و وزش باد و بارش برف، تعطیلی دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ مدارس و ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی مدارس دوشنبه 27 آذر 1402 و وضعیت تعطیلی مدرسه ...