تعطیلی فردا شنبه

آیا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

0
آیا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

آیا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات فردا آلودگی هوا و گرد و غبار و گرمای شدید و روزعرفه شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ مدارس و ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی فردا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ و وضعیت تعطیلی اداره ها و مهد کودک ها در ...

آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی ادارات شنبه 11 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل آلودگی هوا ...