تعطیلی فردا دوشنبه

آیا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

0
آیا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

آیا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| وضعیت تعطیلی مدارس و مهد کودک ها و ادارات فردا آلودگی هوا و گرد و غبار و گرمای شدید دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی فردا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ و وضعیت تعطیلی اداره ها و مهد کودک ها در ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی مدارس و ادارات دوشنبه 13 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل ...

آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی ادارات دوشنبه 6 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل آلودگی هوا ...

آیا دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا

0
آیا دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا

آیا دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی مدارس فردا آلودگی هوا دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی و اصفهان و تبریز و مشهد و خوزستان و اهواز تعطیلی ادارات به دلیل گردوخاک و الودگی هوا و تعطیلی مدارس تهران فردا دوشنبه ...