تعطیلی ادارات فردا به علت کرونا

ادارات کدام شهرها شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ تعطیل است؟

0
ادارات کدام شهرها شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ تعطیل است؟

ادارات کدام شهرها شنبه 16 فروردین 99 تعطیل است؟ خبر تعطیلی ادارات شنبه 16 فروردین 99 به علت شیوع کرونا در شهرهای کشور و استان هایی مانند تهران و البرز و تبریز و مشهد و اصفهان و یزد و خوزستان و مرکزی و دیگر استان ها و شهرها را در این ...