تعطیلی ادارات خوزستان فردا

وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات خوزستان فردا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد!

0
وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات خوزستان فردا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد!

تعطیلی مدارس و ادارات خوزستان و آبادان و اهواز فردا پنجشنبه 12 آبان 1401 به علت شدت گرمای هوا و آلودگی هوا مشخص شد + اسامی شهرها در تعطیلی مدارس خوزستان و شهرهای خوزستان اهواز و آبادان ، شادگان ، سوسنگرد الودگی هوا فردا پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در ادامه ...

وضعیت تعطیلی بانک ها و ادارات خوزستان فردا سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ مشخص شد!

0
وضعیت تعطیلی بانک ها و ادارات خوزستان فردا سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ مشخص شد!

وضعیت تعطیلی ادارات و بانک در خوزستان فردا سه شنبه 28 تیر 1401 به علت شدت گرمای هوا و آلودگی هوا مشخص شد + اسامی شهرها در تعطیلی مدارس خوزستان و شهرهای خوزستان اهواز و آبادان ، شادگان ، سوسنگرد الودگی هوا فردا سه شنبه 28 تیر 1401 در ادامه ...

وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان فردا پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعلت آلودگی هوا

1
وضعیت تعطیلی ادارات خوزستان فردا پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعلت آلودگی هوا

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات شهرهای خوزستان و اهواز فردا پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به علت گرد و خاک و آلودگی هوا و طوفان و بازندگی و تگرگ مشخص شد + اسامی شهرها در تعطیلی دانشگاه ها و مدارس و ادارات خوزستان و شهرهای خوزستان اهواز الودگی هوا فردا ...