تعرفه عوارض خروج از کشور سال 99

تعرفه جدید عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ بعد از افزایش

0
تعرفه جدید عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ بعد از افزایش

تعرفه جدید عوارض خروج از کشور در سال 99 بعد از افزایش افزایش عوارض خروج از کشور در سال 99 طبق لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام شد و نرخ جدید با توجه به سفرهای اول و دوم و زیارتی و اربعین محاسبه شد طبق لایحه بودجه سال ۹۹ عوارض خروج از ...