قاصدک 24

تعبیر خواب گیلاس خوردن

تعبیر دیدن گیلاس در خواب

0
تعبیر دیدن گیلاس در خواب

تعبیر چیدن گیلاس در خواب تعبیر خواب گیلاس : گیلاس یکی از میوهایی که معبران برای آن تعبیرهای مختلفی دارند و بستگی به نوع خواب دارد و احساس مزه شیرین و ترش بودن آن نیز در تعبیر خواب تاثیر دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب ...