قاصدک 24

تعبیر خواب پرواز طاووس

تعبیر دیدن طاووس در خواب

1
تعبیر دیدن طاووس در خواب

تعبیر دیدن طاووس در خواب تعبیر خواب طاووس : دیدن طاووس این پرنده زیبا در خواب تعابیر مختلفی دارد, و بستگی به نوع خواب دارد. جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی به‌ویژه در ناحیه دم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب طاووس را آماده کردایم. طاووس طاووس ...