تعبیر خواب حرف ی

تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب

0
تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب

تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب تعبیر خواب دوست : در زندگی تمام افراد دوستانی وجود دارد , هر فرد به نحوی وابستگیهایی به این دوستان دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب دیدن دوست را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب دوست آنلی بیتون آنلی بیتون می‌گوید: ...

تعبیر دیدن یاقوت در خواب

0
تعبیر دیدن یاقوت در خواب

تعبیر دیدن یاقوت در خواب تعبیر خواب یاقوت : اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند. تعبیر خواب ياقوت ...

تعبیر دیدن یخ در خواب

0
تعبیر دیدن یخ در خواب

تعبیر دیدن یخ در خواب تعبیر خواب یخ : عالمین تعبیر خواب بزرگ معمولا دیدن یخ در خواب را خوب نمیدانند و این خواب را نشانه غم و اندوه برای آن شخص میدانند البته برخی از معبرین تعبیر خواب هم بر این باورند که دیدن خواب یخ بستگی به اینکه فصل ...