تفریحات

تعبیر خواب حرف گ

دیدن گاومیش در خواب به چه معناست؟ تعبیر خواب گاومیش

0
دیدن گاومیش در خواب به چه معناست؟ تعبیر خواب گاومیش

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب های گاومیش و تعبیر خواب دیدن گاومیش در طبیعت و تعبیر خواب دیدن گاومیش ماده و تعبیر خواب دیدن گاومیش مرده و تعبیر خواب دیدن گاو میش زخمی از زبان معبران بزرگ اسلام و جهان مشاهده کنید. تعبیر خواب گاو میش همانطور که با ...

تعبیر خواب گچ از دیدگاه های مختلف

5
تعبیر خواب گچ از دیدگاه های مختلف

تعبیر خواب گچ از دیدگاه های مختلف در واقع تعبیر خواب گچ ،نشان از مصیبت، بلا، رسوایی و بدنامی دارد. در ادامه تعبیر این خواب را به روایت مشهورترین تعبیر کنندگان اسلامی و غربی در حالت های گچ کاری و کشیدن؛ گچ خریدن، گچ رنگی و .... را در مجله اینترنتی ...

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

0
تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر تعبیر خواب گردن در حالت های مختلف مانند بستن گردن، زخم و شکستن و آسیب دیدن گردن و پس گردنی، دستمال گردن و دست در گردن بودن را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه های مختلف و ...

تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

1
تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

تعبیر دیدن گل نرگس در خواب تعبیر خواب گل نرگس و دیدن گل نرگس و بوییدن و چیدن و کاشتن گل نرگس در خواب و تعبیر نرگس زار و نرگس شهلا در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و کرمانی و مطیعی ...

تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟

0
تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟

تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟ تعبیر خواب گوزن و دیدن گوزن شاخ دار و سفید و قهوه ای و خوردن گوشت گوزن و شکار کردن و کشتن گوزن ... از دیدگاه بزرگان تعبیر کننده خواب را در سایت حرف تازه میخوانید یوسف پیامبر: دیدن گوزن و بز کوهی و نخجیر ...

تعبیر دیدن گوجه فرنگی در خواب

1
تعبیر دیدن گوجه فرنگی در خواب

تعبیر دیدن گوجه فرنگی در خواب تعبیر خواب گوجه فرنگی را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور دنیا در حالت های کاشت گوجه فرنگی و خوردن و چیدن و گوجه فرنگی کال و دیدن بوته گوجه فرنگی و کندن بوته گوجه فرنگی را در سایت حرف تازه میخوانید تعبیر کلی گوجه فرنگی ...

تعبیر دیدن گهواره بچه در خواب

0
تعبیر دیدن گهواره بچه در خواب

تعبیر دیدن گهواره بچه در خواب تعبیر خواب گهواره را در حالت های مختلف چون تکان دادن گهواره و گهواره خالی و دیدن گهواره توسط زن باردار و .....را در بخش تعبیر خواب مجله حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب معروف و مشهور دنیا میخوانید گهواره ممکن است به شکل های مختلف ...

تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق

0
تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق

تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق تعبیر خواب گردنبند گلوبند و طوق از جنس طلا و نقره و پارچه و یا بدل را در این بخش از سایت حرف تازه برای شما بیان می کنیم تا اگر در خواب این چنین مواردی را دیدید معنی و مفهوم آن را بدانید. دیدن ...

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

22
تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟ تعبیر خواب گاز گرفتن سگ : سـگ در خوابها به تعبیر بسیاری معبران بیشتر به دشمن و زیان تعبیر میشود و گاز گرفتن سـگ , حمله دشمن به بیننده خواب. ما در این بخش تعبیر خواب حمله سگ را آماده کردایم. سگ‌ها نقش‌های مختلفی را ...