تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر دیدن ژاله در خواب – تعبیر خواب شبنم

0
تعبیر دیدن ژاله در خواب – تعبیر خواب شبنم

تعبیر دیدن ژاله در خواب - تعبیر خواب شبنم تعبیر خواب ژاله : شبنم قطره‌ای کوچک و از آب است که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد. واژهٔ ژاله که امروزه مترادف شبنم به کار می‌رود، در قدیم علاوه بر شبنم به معنی تگرگ هم بود. علت پدید آمدن ...