تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پسر دار شدن نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

0
تعبیر خواب پسر دار شدن نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

معبران و حکما دیدگاه های متفاوتی را برای تعبیر خواب پسر دار شدن ارائه کرده اند. از آنجایی که عوامل مختلفی روی بیننده خواب و محتوای خواب تاثیر می گذارند در نتیجه نمی توان برای پسردار شدن یک تعبیر ثابت و مشخص را ارائه نموند. گاها یک سری جزئیات در خواب ...

تعبیر خواب پنیر / دیدن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟ (جدید)

0
تعبیر خواب پنیر / دیدن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟ (جدید)

تعبیر خواب پنیر / دیدن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟ (جدید) تعبیر خواب پنیر : دیدن پنیر در خواب یکی از انواع خواب هایی است که ممکن همه در هنگام خوابیدن ببینند و اینجا امروز در جدیدترین مطلب برای شما تعبیر خواب پنیر در موضوعات مختلف را اورده ایم. شما می ...

تعبیر خواب پریود شدن و عادت ماهانه و قاعدگی

0
تعبیر خواب پریود شدن و عادت ماهانه و قاعدگی

تعبیر خواب پریود شدن و عادت ماهانه و قاعدگی تعبیر خواب پریود شدن و خون دیدن و حیض و قاعدگی و عادت ماهانه در خواب از دیدگاه تعبیرگران خواب غربی و اسلامی در حالت های مختلف در بخش تعبیر خواب مجله حرف تازه میخوانید   تعبیر خواب پریود شدن برای مردان و زنان ابن ...

تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟

تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟ تعبیر خواب پرتقال میوه ای خوشمزه و پر خاصیت و دارای ویتامین ث را در این مقاله با جدیدترین دیدگاه ها در حالت های مختلف این میوه را "پوست کندن پرتقال","چیدن پرتقال", "پرتقال خراب و گندیده", "پرتقال دادن مرده", و کاشتن و شستن پرتقال و ...

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

0
تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟ با تعبیر خواب پاییز و خزان و ریختن برگ پاییزی و دیدن برگ پاییز در خانه و تعبیر باد و طوفان همراه با زرد شدن برگهای پاییز در خانه و خیابان و محیط بیرون و اتاق پر از برگ ...

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

0
تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب تعبیر خواب پاکت نامه و دیدن صندوق پست و پاکت هدیه و پاکت نامه خالی و گرفتن پاکت از مرده دیدن پاکت نامه عروسی و عزا و بسته در خواب را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در سایت حرف تازه ...

تعبیر دیدن پنبه در خواب

0
تعبیر دیدن پنبه در خواب

تعبیر دیدن پنبه در خواب تعبیر خواب پنبه و دیدن پنبه در خواب و پنبه سوخته و خیس و پنبه زدن و حالت هایی شبیه به این خواب ها را در سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب برجسته و مشهور دنیا را چون ابن سیرین و مطیعی تهرانی و ...

تعبیر خواب پل در حالت های مختلف

0
تعبیر خواب پل در حالت های مختلف

تعبیر خواب پل در حالت های مختلف تعبیر خواب پل و دیدن گذشتن و راه رفتن روی پل و دیدن پل ویران و شکسته در خوب و یا سالم و محکم را در بخش تعبیر خواب حرف تازه در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر گران خواب مشهور و نامی جهان ...