تعبیر خواب حرف پ

تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟

تعبیر دیدن پرتقال در خواب چیست؟ تعبیر خواب پرتقال میوه ای خوشمزه و پر خاصیت و دارای ویتامین ث را در این مقاله با جدیدترین دیدگاه ها در حالت های مختلف این میوه را "پوست کندن پرتقال","چیدن پرتقال", "پرتقال خراب و گندیده", "پرتقال دادن مرده", و کاشتن و شستن پرتقال و ...

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

0
تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟ با تعبیر خواب پاییز و خزان و ریختن برگ پاییزی و دیدن برگ پاییز در خانه و تعبیر باد و طوفان همراه با زرد شدن برگهای پاییز در خانه و خیابان و محیط بیرون و اتاق پر از برگ ...

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

0
تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب تعبیر خواب پاکت نامه و دیدن صندوق پست و پاکت هدیه و پاکت نامه خالی و گرفتن پاکت از مرده دیدن پاکت نامه عروسی و عزا و بسته در خواب را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در سایت حرف تازه ...

تعبیر دیدن پنبه در خواب

0
تعبیر دیدن پنبه در خواب

تعبیر دیدن پنبه در خواب تعبیر خواب پنبه و دیدن پنبه در خواب و پنبه سوخته و خیس و پنبه زدن و حالت هایی شبیه به این خواب ها را در سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب برجسته و مشهور دنیا را چون ابن سیرین و مطیعی تهرانی و ...

تعبیر خواب پل در حالت های مختلف

0
تعبیر خواب پل در حالت های مختلف

تعبیر خواب پل در حالت های مختلف تعبیر خواب پل و دیدن گذشتن و راه رفتن روی پل و دیدن پل ویران و شکسته در خوب و یا سالم و محکم را در بخش تعبیر خواب حرف تازه در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر گران خواب مشهور و نامی جهان ...

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

0
تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع تعبیر خواب پریدن : پرواز کردن و یا پریـدن از ارتفاع در تعبیر بسیاری از معبران خوب است . و به نوع خواب تعبیر آن تغییر میکند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پرش از ارتفاع را آماده کردایم. تعبیر خواب پریدن ...

تعبیر دیدن پدر در خواب

4
تعبیر دیدن پدر در خواب

تعبیر دیدن پدر در خواب تعبیر خواب پدر : در خوابها دیدن پدر و مادر بسیار اتفاق می افتد. بسیاری از معبران هستند که برای دیدن پدر در خواب تعبیرهای گوناگونی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پدر را آماده کردایم. تعبیر خواب پدر ابن سیرین ابن ...

تعبیر دیدن پا در خواب

0
تعبیر دیدن پا در خواب

تعبیر دیدن پا در خواب تعبیر خواب پا : معبران پا را در خواب به شکلهای مختلفی تعبیر میکنند. برخی معبران پا را زن و برخی دیگر دیدن هر دو پا را پدر و مادر میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پا را آماده کردایم. تعبیر ...

تعبیر خواب پیر شدن در خواب

0
تعبیر خواب پیر شدن در خواب

تعبیر خواب پیر شدن در خواب تعبیر خواب پیر شدن : پیری امری است اجتناب ناپذیر که فرد در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. پیری روندی انکارناپذیر است اما سرعت آن در افراد متفاوت است. در کل پیر شدن در خواب برای بیننده خواب خوب است ...