تفریحات

تعبیر خواب حرف ه

تعبیر دیدن همسایه در خواب چه مفهومی دارد؟

0
تعبیر دیدن همسایه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن همسایه در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب همسایه را در حالت های مختلف مانند همسایه شدن با معشوق ،خواب همسایه قدیمی ، همسایه شدن با دوست و حرف زدن با همسایه و دیوار به دیوار از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و دیگر تعبیر کنندگان خواب ...

تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار

0
تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار

تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار و آتش زدن چوب و شکستن هیزم خشک و دیدن هیزم در خواب را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان به بخش تعبیر خواب بیان می کنیم تا اگر یکی از این موارد ...

تعبیر خواب هزارپا و کشتن و نیش زدن هزارپا در خواب

0
تعبیر خواب هزارپا و کشتن و نیش زدن هزارپا در خواب

تعبیر خواب هزارپا و کشتن و نیش زدن هزارپا در خواب تعبیر خواب هزارپا را در این بخش از حرف تازه با انواع تعبیرها از افراد مختلف و بزرگان را مشاهده کنید و اگر چنین خوابی دیدید با استفاده از این تعبیر خواب به حکمت آن پی ببرید. تعبیر دیدن هزارپا در ...

تعبیر دیدن هلو در خواب

0
تعبیر دیدن هلو در خواب

تعبیر دیدن هلو در خواب تعبیر خواب هلو : هلو یکی از میوه های پرطرفدار است که شاید در خوابهای شما هم سرک بکشد. معبران بیشتر این میوه را به روابط عاشقی تعبیر میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب هلو را آماده کردایم. تعبیر خواب هلو منوچهر ...

تعبیر هدیه دادن در خواب

24
تعبیر هدیه دادن در خواب

تعبیر هدیه دادن در خواب تعبیر خواب هدیه : هدیه دادن و یا هدیه گرفتن در بیداری بسیار خوب و خوش آیند است و فرد از گرفتن هدیه و یا از دیدن خوشحالی هدیه گرفتن دیگران بسیار خوشحال میشوند. بسیاری از معبران هدیه دادن و یا هدیه گرفتن را در خواب ...

تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب

1
تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب

تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب تعبیر خواب هدهد : هد هد یا همان شانه بسر از جمله پرندگانی است که به تعبیر بیشتری از معبران خوب است و به خیر و برکت دلالت دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب هده را ...

تعبیر دیدن هاون در خواب

0
تعبیر دیدن هاون در خواب

تعبیر دیدن هاون در خواب تعبیر خواب هاون : معبران، هاون و دسته آن را دو چیز لازم و ملزم تشخیص داده اند. مثل دو دست که با هم کار می کنند. دو دیده که با هم می بینند و دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند. ابن ...

تعبیر دیدن هندوانه در خواب

0
تعبیر دیدن هندوانه در خواب

تعبیر دیدن هندوانه در خواب تعبیر خواب هندوانه : هندوانه یکی از میوه های شیرین فصل تابستان است که تعبیر های یکسانی برای آن نوشته اند . معبرانی که برای هندوانه تعبیراتشان را نوشته اند در اینجا آورده ایم. شما میتوانید از روی این تعبیرات خواب خود را تعبیر نمایید. تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن هواپیما در خواب

3
تعبیر دیدن هواپیما در خواب

تعبیر دیدن هواپیما در خواب تعبیر خواب هواپیما : هواپیما در خواب دیدن یکی از خواب های معمول است که افراد زیادی در خواب ممکن است ببینند. برای همین در اینجا تعبیر خواب هواپیما از دید معبران مختلف را آورده ایم. میتوانید مطالعه فرمایید: ديدن سوار بودن در هواپيما بخواب ناراحتي و ...