تعبیر خواب حرف ن

تعبیر دیدن ناخن در خواب

0
تعبیر دیدن ناخن در خواب

تعبیر دیدن ناخن در خواب تعبیر خواب ناخن : دیدن ناخن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران قدرت و توانای است چه از نظر جسمی و برخی نیز گویند از نظر مال و اموال است. چون در بیداری ناخن‌ها هنگامیکه در شرایط ایده‌آل باشند بسیار جذاب هستند. جدا از جاذبه ...

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

0
تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب تعبیر خواب نگهبان : نگهبان و یا محافظ در حفاظت و نگهداری جان و مال افراد کوشا است. نگهبانی از زمان‌های گذشته معمول بوده و حتی قبایل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله ...

تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب

0
تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب

تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب تعبیر خواب کر : فردی در خواب دیده است که کر شده است به این معنی است که از سخنان و حرفهای مردم ناراحت و آزرده خاطر شده اید.اما اگر در خواب ببیند که کسی دیگر کر شده است به این معنی است که شما ...

تعبیر دیدن ناقوس در خواب

0
تعبیر دیدن ناقوس در خواب

تعبیر دیدن ناقوس در خواب تعبیر خواب ناقوس : همانطور که میدانید ناقوس وسیله مذهبی مسیحیان که در بالای برج کلیساها نصب میشود و برای خبر رساندن به مردم مورد استفاده قرار میگیرد. ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال ...

تعبیر دیدن نارنج در خواب

0
تعبیر دیدن نارنج در خواب

تعبیر دیدن نارنج در خواب تعبیر خواب نارنج : در تقسیم بندی خاصی ه معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی. از دانیال نبی علیه السلام نقل شده که اگر چه نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد ...

تعبیر دیدن کور شدن و نابینایی در خواب

0
تعبیر دیدن کور شدن و نابینایی در خواب

تعبیر دیدن نابینایی در خواب تعبیر خواب نابینایی : اگر کسی خواب ببیند که کور شده است، گمراه خواهد شد و اگر یک چشم را نابینا دید، نصف دین و اگر هر دو را کور دید، مرتکب گناهی بزرگ خواهد شد که باید به درگاه خداوند توبه کند. نابینایی در خواب ...

تعبیر دیدن نان در خواب

0
تعبیر دیدن نان در خواب

تعبیر دیدن نان در خواب تعبیر خواب نان : نان در زندگی انسان نقش مهمی داشته و دارد. دیدن نان در خواب خوب تعبیر میشود و رزق و روزی فرد است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دیدن نان را آماده کردایم با ما ...