تعبیر خواب حرف ن

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

0
نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب نداشتن دندان : دندان یکی از مهمترین اعضای بدن که جدا از خورد کردن غذا در دهان در زیبای انسان نیز نقش دارد. بیشتر معبران دندان را به اعضای خانواده تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر ...

تعبیر نامزد شدن در خواب

0
تعبیر نامزد شدن در خواب

تعبیر نامزد شدن در خواب تعبیر خواب نامزدی : دیدن این نوع خوابها برای بسیاری افراد پیش میاید که در خواب میبینند نامـزد شداند یا ازدواج کرداند. تعبیر این نوع خواب به گفته معبران متفاوت است. در کل نامزدی دورانی است که پس از توافق دو نفر برای ازدواج در آینده ...

تعبیر دیدن نوزاد در خواب

0
تعبیر دیدن نوزاد در خواب

تعبیر دیدن نوزاد در خواب تعبیر خواب نوزاد : با بدنیا آمدن و یا در آغوش گرفتن نوزاد به انسان حس خوبی دست میدهد. شاید پیش بیاید که فرد در خواب نوزاد پسر و یا دختر را ببیند. معبران تعبیرهای مختلفی برای دیدن نوزاد در خواب دارند, که بستگی به نوع ...

تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب

0
تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب

تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب تعبیر خواب نماز خواندن : برخی از خوابها هستند که فرد در آن به راز و نیاز با پروردگار خود میپردازد. نماز از عبادت‌های مسلمانان و از ارکان مهم دین اسلام است. نماز به معنی سر فرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و ...

تعبیر دیدن ناخن در خواب

0
تعبیر دیدن ناخن در خواب

تعبیر دیدن ناخن در خواب تعبیر خواب ناخن : دیدن ناخن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران قدرت و توانای است چه از نظر جسمی و برخی نیز گویند از نظر مال و اموال است. چون در بیداری ناخن‌ها هنگامیکه در شرایط ایده‌آل باشند بسیار جذاب هستند. جدا از جاذبه ...

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

0
تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب تعبیر خواب نگهبان : نگهبان و یا محافظ در حفاظت و نگهداری جان و مال افراد کوشا است. نگهبانی از زمان‌های گذشته معمول بوده و حتی قبایل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله ...

تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب

0
تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب

تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب تعبیر خواب کر : فردی در خواب دیده است که کر شده است به این معنی است که از سخنان و حرفهای مردم ناراحت و آزرده خاطر شده اید.اما اگر در خواب ببیند که کسی دیگر کر شده است به این معنی است که شما ...

تعبیر دیدن ناقوس در خواب

0
تعبیر دیدن ناقوس در خواب

تعبیر دیدن ناقوس در خواب تعبیر خواب ناقوس : همانطور که میدانید ناقوس وسیله مذهبی مسیحیان که در بالای برج کلیساها نصب میشود و برای خبر رساندن به مردم مورد استفاده قرار میگیرد.ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال ...

تعبیر دیدن نارنج در خواب

0
تعبیر دیدن نارنج در خواب

تعبیر دیدن نارنج در خواب تعبیر خواب نارنج : در تقسیم بندی خاصی ه معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی. از دانیال نبی علیه السلام نقل شده که اگر چه نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد ...

تعبیر دیدن کور شدن و نابینایی در خواب

0
تعبیر دیدن کور شدن و نابینایی در خواب

تعبیر دیدن نابینایی در خواب تعبیر خواب نابینایی : اگر کسی خواب ببیند که کور شده است، گمراه خواهد شد و اگر یک چشم را نابینا دید، نصف دین و اگر هر دو را کور دید، مرتکب گناهی بزرگ خواهد شد که باید به درگاه خداوند توبه کند. نابینایی در خواب ...

x