تفریحات

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب ناخن گرفتن و کوتاه کردن ناخن برای خودم و دیگران را بخوانید

1
تعبیر خواب ناخن گرفتن و کوتاه کردن ناخن برای خودم و دیگران را بخوانید

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست با ناخنگیر و قیچی و چاقو و تعبیر خواب ناخن گرفتن پا با ناخن گیر برای خودم و دیگران و تعبیر دیدن کوتاه کردن ناخن کودک و ناخن گرفتن نوزاد و تعبیر دیدن ناخن گرفتن توسط دیگری در خواب از تعبیر گران خواب غربی و ...

تعبیر دیدن نارگیل و درخت نارگیل در خواب در انواع حالت

0
تعبیر دیدن نارگیل و درخت نارگیل در خواب در انواع حالت

تعبیر دیدن نارگیل و درخت نارگیل در خواب در انواع حالت در این بخش از مجله حرف تازه قصد داریم تا تعبیر خواب نارگیل و خرید و فروش نارگیل و خوردن و پوست کندن و کاشتن درخت نارگیل و دیدن نارگیل در خواب زن حامله و نارگیل خوردن مرده و یا ...

تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

5
تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب تعبیر خواب نامه از نوع نامه از طرف خدا و نامه اعمال و نامه عاشقانه و نامه قدیمی و ناخوانا و ...را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور میخوانید نامه و دادن پیام البته در ...

تعبیر دیدن نردبان در خواب در حالت های مختلف

0
تعبیر دیدن نردبان در خواب در حالت های مختلف

تعبیر دیدن نردبان در خواب در حالت های مختلف تعبیر خواب نردبان را در این بخش از سایت حرف تازه با تعابیر مختلف از تعبیرگران خواب دنیا در حالت های افتادن یا بالا رفتن از نردبان و جنس نردبان مانند چوبی یا آهنی و یا انواع دیگر را میخوانید. نردبان نماد حرکت ...

تعبیر خواب ناراحتی و غم و اندوه و تعبیر خواب دلخوری و قهر

9
تعبیر خواب ناراحتی و غم و اندوه و تعبیر خواب دلخوری و قهر

تعبیر خواب ناراحتی و غم و اندوه و تعبیر خواب دلخوری و قهر تعبیر خواب ناراحتی و غم و اندوه و ناراحت شدن دیگران و ناراحتی عشق یا همسر و خانواده و دیده حالات غم و اندوه خودمان و یا خانواده و دوست در خواب را در این بخش از سایت ...

تعبیر خواب نبات و دیدن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

0
تعبیر خواب نبات و دیدن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نبات و دیدن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب نبات را در این بخش از سایت حرف تازه از دید چند تعبیرگران مشهور خواب بیان میکینم تا اگر این چنین خوابی را در حالت های مختلف دیدید به تعبیر آن دسترسی داشته باشید ،با ما همراه باشید. تعبیر ...

تعبیر خواب نگین + تعبیر خواب گمشدن و یا شکستن نگین انگشتر چیست ؟

0
تعبیر خواب نگین + تعبیر خواب گمشدن و یا شکستن نگین انگشتر چیست ؟

تعبیر خواب نگین + تعبیر خواب گمشدن و یا شکستن نگین انگشتر چیست ؟ تعبیر خواب نگین انگشتر را اعم از عقیق و فیروزه و تعبیر دیدن شکستن و یا گم شدن نگین انگشتر و یا دیدن هدیه دادن در خواب را در حالت های مختلف در سایت حرف تازه از ...

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

0
نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب نداشتن دندان : دندان یکی از مهمترین اعضای بدن که جدا از خورد کردن غذا در دهان در زیبای انسان نیز نقش دارد. بیشتر معبران دندان را به اعضای خانواده تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر ...

تعبیر نامزد شدن در خواب

10
تعبیر نامزد شدن در خواب

تعبیر نامزد شدن در خواب تعبیر خواب نامزدی : دیدن این نوع خوابها برای بسیاری افراد پیش میاید که در خواب میبینند نامـزد شداند یا ازدواج کرداند. تعبیر این نوع خواب به گفته معبران متفاوت است. در کل نامزدی دورانی است که پس از توافق دو نفر برای ازدواج در آینده ...

تعبیر دیدن نوزاد در خواب

0
تعبیر دیدن نوزاد در خواب

تعبیر دیدن نوزاد در خواب تعبیر خواب نوزاد : با بدنیا آمدن و یا در آغوش گرفتن نوزاد به انسان حس خوبی دست میدهد. شاید پیش بیاید که فرد در خواب نوزاد پسر و یا دختر را ببیند. معبران تعبیرهای مختلفی برای دیدن نوزاد در خواب دارند, که بستگی به نوع ...