تعبیر خواب حرف م

تعبیر دیدن محراب در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن محراب در خواب چیست؟

تعبیر دیدن محراب در خواب چیست؟ تعبیر خواب محراب در حالت های مختلف عبادت در محراب ، نماز خواندن در محراب، ایستادن یا نشستن در محراب، دیدن مرده در محراب از دیدگاه معبران خواب مشهور اسلامی و غربی چون ابن سیرین و امام صادق ع و .... را در مجله حرف ...

تعبیر دیدن ملخ در خواب

0
تعبیر دیدن ملخ در خواب

تعبیر دیدن ملخ در خواب تعبیر خواب ملخ را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور دنیا در حالت های مختلف را مشاهده کنید بطور کلی ما ملخ را نماد آفات نباتی میدانیم و در خواب نیز چه یک ملخ و یا ملخهای زیاد نشان از ...

تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده

0
تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده

تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده تعبیر خواب رنگ کردن مو و موهای رنگ شده را در این بخش از سایت حرف تازه با جزئیات و از دیدگاه های تعبیرکنندگان مشهور خواب مشاهد کنید و با ما در ادامه همراه باشید. رنگ کردن مو و موهای رنگ ...

تعبیر خواب مرد ناشناس و غریبه

10
تعبیر خواب مرد ناشناس و غریبه

تعبیر خواب مرد ناشناس و غریبه تعبیر خواب مرد ناشناس و دیدن مرد غریبه جوان و پیر در خواب با جزئیات از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور و بزرگ در این بخش از سایت حرف تازه بخوانید تعبیر دیدن مرد در خواب اگر مرد خوش قیافه و خوش هیکلی را در خواب ببینید، به ...

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

0
تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب تعبیر خواب موسیقی : معبران برای موسـیقی و سرود تعابیر متفاوتی دارند و بیشتر به احساسات فرد مربوط است. تعـبیر خواب موسیقـی بستگی به نوع خواب تغییر میکند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبـیر خواب موسـیقی را آماده کردایم. موسیقی را هنر بیان احساسات ...

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

0
تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب تعبیر خواب بالش : خوابهایی هستند که فرد در آن بالشت و لحاف خود را در آن میبیند . معبران تعابیر جالبی برای بالشت دارند. بالـش یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا ...

تعبیر دیدن میمون در خواب

2
تعبیر دیدن میمون در خواب

تعبیر دیدن میمون در خواب تعبیر خواب میمون : بسیاری از معبران دیدن میمون در خواب را خوب نمیدانند مگر اینکه آن را از خود دور کنید و یا اگر با آن جنگ میکنید میمون را شکست بدهید. بیشتر معبران میمون را به دشمن و یا کردار بد فرد در بیرداری ...

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

0
تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب تعبیر خواب نگهبان : نگهبان و یا محافظ در حفاظت و نگهداری جان و مال افراد کوشا است. نگهبانی از زمان‌های گذشته معمول بوده و حتی قبایل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله ...

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

0
مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب مریض شدن : بیماری و مریض شدن در خواب تعبیرهای مختلفی دارد و به تعبیر معبران اسلامی و غربی بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیماری (مریض) شدن را ...

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

22
تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب تعبیر خواب عزرائیل : بسیاری از معبران میگویند که تعبیر خواب عزرائیل بستگی به چگون دیدن خواب دارد مثلا بینند خواب چهره عزرائیل را میبیند یا نه , غمگین است یا شاد و یا ... عزرائیل به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. ...