تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب مرد ناشناس و غریبه

0
تعبیر خواب مرد ناشناس و غریبه

تعبیر خواب مرد ناشناس و غریبه تعبیر خواب مرد ناشناس و دیدن مرد غریبه جوان و پیر در خواب با جزئیات از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور و بزرگ در این بخش از سایت حرف تازه بخوانید تعبیر دیدن مرد در خواب اگر مرد خوش قیافه و خوش هیکلی را در خواب ببینید، به ...

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

0
تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب تعبیر خواب موسیقی : معبران برای موسـیقی و سرود تعابیر متفاوتی دارند و بیشتر به احساسات فرد مربوط است. تعـبیر خواب موسیقـی بستگی به نوع خواب تغییر میکند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبـیر خواب موسـیقی را آماده کردایم. موسیقی را هنر بیان احساسات ...

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

0
تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب تعبیر خواب بالش : خوابهایی هستند که فرد در آن بالشت و لحاف خود را در آن میبیند . معبران تعابیر جالبی برای بالشت دارند. بالـش یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا ...

تعبیر دیدن میمون در خواب

2
تعبیر دیدن میمون در خواب

تعبیر دیدن میمون در خواب تعبیر خواب میمون : بسیاری از معبران دیدن میمون در خواب را خوب نمیدانند مگر اینکه آن را از خود دور کنید و یا اگر با آن جنگ میکنید میمون را شکست بدهید. بیشتر معبران میمون را به دشمن و یا کردار بد فرد در بیرداری ...

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

0
تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب

تعبیر دیدن نگهبان (محافظ) در خواب تعبیر خواب نگهبان : نگهبان و یا محافظ در حفاظت و نگهداری جان و مال افراد کوشا است. نگهبانی از زمان‌های گذشته معمول بوده و حتی قبایل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله ...

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

0
مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد

مریض شدن (بیماری) در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب مریض شدن : بیماری و مریض شدن در خواب تعبیرهای مختلفی دارد و به تعبیر معبران اسلامی و غربی بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیماری (مریض) شدن را ...

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

3
تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب تعبیر خواب عزرائیل : بسیاری از معبران میگویند که تعبیر خواب عزرائیل بستگی به چگون دیدن خواب دارد مثلا بینند خواب چهره عزرائیل را میبیند یا نه , غمگین است یا شاد و یا ... عزرائیل به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. ...

تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب

0
تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب

تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب تعبیر خواب میوه چیدن : بسیاری از معبران بدست آوردن نعمت های الهی از جمله میوه را خوب میدانند و زیادتی روزی میدانند. اما بهتر است برای تعبیر درست خواب خود از تعبیر خواب چیدن میوه ای که در خواب دیداید مراجعه کنید . ما ...

تعبیر دیدن رانندگی با ماشین در خواب

0
تعبیر دیدن رانندگی با ماشین در خواب

تعبیر دیدن رانندگی با ماشین در خواب تعبیر خواب رانندگی : شاید پیش بیایید که در خواب بینید در حال رانندگی هستید. به گفته معبرین تعبیر خواب رانندگی به کنترل , تصمیم گیری , و در کل به غرایزی که شما را در زندگی به پیش میرانند است. ما در این ...

تعبیر خواب سفر رفتن چیست؟

3
تعبیر خواب سفر رفتن چیست؟

تعبیر خواب سفر رفتن چیست؟ تعبیر خواب سفر رفتن : سفر رفتن یا مسافرت رفتن در خواب یعنی یک تغییر در زندگی و بستگی به چگونگی سفر رفتنمان دارد. پیاده یا سواره , جایی که میرویم را می شناسیم یا نه , سفرهای زیارتی یا غیره ... ما در این بخش ...