تعبیر خواب حرف ل

تعبیر دیدن لباس عروس و عروس شدن در خواب

0
تعبیر دیدن لباس عروس و عروس شدن در خواب

تعبیر دیدن لباس عروس و عروس شدن در خواب تعبیر خواب لباس عروس را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه در حالت های لباس عروس پوشیدن زن شوهردار و دختر مجرد و دیدن تور عروسی روی سر و لباس عروس پوشیدن مرده را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب میخوانید دیدن ...

تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟

0
تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟

تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟ تعبیر خواب لاغر شدن : بسیاری از افراد امروزه در تلاش برای لاغر شدن هستند, اما تعبیر خواب لاغر شـدن فرق میکند, در خواب لاغر شدن به تعبیر معبران باهم تفاوت دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب لاغر ...

تعبیر دیدن لباس در خواب – تعبیر خواب جامه

1
تعبیر دیدن لباس در خواب – تعبیر خواب جامه

تعبیر دیدن لباس در خواب-تعبیر خواب جامه تعبیر خواب لباس : دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف را دیده است. اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی ...

تعبیر دیدن لحاف در خواب

0
تعبیر دیدن لحاف در خواب

تعبیر دیدن لحاف در خواب تعبیر خواب لحاف : دیدن لحاف در خواب به تعبیر معبران قدیمی بیشتر زن یا کنیزک است , هنگام خواب فرد در زیر لحاف احساس امنیت خیال و آرامش میکند. از این رو لحاف را به زن تشبیه میکنند چون زن نیز برای همسر آرامش خیال ...

تعبیر دیدن لب در خواب

0
تعبیر دیدن لب در خواب

تعبیر دیدن لب در خواب تعبیر خواب لب : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که لب (لب و دهان) را در خواب ببینید. دیدن لبها در خواب تعبیرهای فراوانی دارد که ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب لب حضرت امام صادق ...

تعبیر دیدن لاک پشت در خواب

0
تعبیر دیدن لاک پشت در خواب

تعبیر دیدن لاک پشت در خواب تعبیر خواب لاک پشت : لاک‌پشت از حیوانات بسیار جالبی است که سالیان دراز عمر می‌کند و کمتر مریض می‌شود و می‌تواند برای مدت‌های مدید غذا نخورد. لاک‌پشت حیوانی است اجتماعی و اغلب لاک‌پشت‌ها به صورت دسته جمعی یا جفت جفت به سر می‌برند. در ...

تعبیر دیدن لک لک در خواب

0
تعبیر دیدن لک لک در خواب

تعبیر دیدن لک لک در خواب تعبیر خواب لک لک ، ملاقات با مردی با تفکر و اندیشه ای والاست. اگر کسی لک لک داشت، تعبیر آن است که خود مردی با صفات پسندیده است و مصاحبی همانند خود پیدا می کند. اگر لک لکی را بر بام خانه خود دید، ...