تعبیر خواب حرف ق

تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

0
تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب تعبیر خواب قحطی را در این بخش از مجله حرف تازه از دیدگاه های مختلف از شخصیت های معروفی چون ابن سیرین و امام صادق و یوسف پیامبر و معبران غربی را بخوانید تعبیر کلی این خواب نشانه خوبی نیست و بیانگر ...

تعبیر دیدن قفل در خواب

1
تعبیر دیدن قفل در خواب

تعبیر دیدن قفل در خواب تعبیر خواب قفل را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب دنیا و مشهور از قبیل این سیرین و یوسف پیامبر و مطیعی تهرانی در حالت های مختلف چون در خانه را قفل کردن و یا برعکس قفل در خانه را باز ...

تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن در خواب

0
تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن در خواب

تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن در خواب تعبیر خواب قیچی را در حالت های مختلف مانند قیچی شکسته و تیز کردن و بریدن چیزی در خواب با قیچی و قیچی زدن مو و انواع حالت های مختلف را در این بخش از سایت حرف تازه بخوانید و اگر جنین خوابی ...

تعبیر خواب قطار و ترن و مترو

0
تعبیر خواب قطار و ترن و مترو

تعبیر خواب قطار و ترن و مترو تعبیر خواب قطار و تعبیر دیدن قطار در حال حرکت و و آمدن و رفتن ترن در خواب و صدای سوت قطار و یا جا ماندن از این وسیله را در سایت حرف تازه بخوانید و تعبیر و حکمت دیدن آنرا را بدانید. تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن قرآن در خواب

0
تعبیر دیدن قرآن در خواب

تعبیر دیدن قرآن در خواب تعبیر خواب قرآن : دیدن این کتاب مقدس آسمانی و تلاوت آن نه تنها در بیداری بلکه در خواب نیز بسیار خوب است. بسیاری از معبران دیدن , خواندن و شنیدن قرآن را در خواب خوب میدانند. قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور ...

تعبیر دیدن قورباغه در خواب

0
تعبیر دیدن قورباغه در خواب

تعبیر دیدن قورباغه (وزغ) در خواب تعبیر خواب قورباغه : قورباغه ها از جمله موجودات دوزیستی هستند که هم در آب و هم در خشکی زندگی میکنند. شکل قورباغه برای بسیاری از افراد زیاد خوش آیند نیست. معبران برای قورباغه تعبیرهای متفاوتی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف ...

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

3
تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب تعبیر خواب قایق : قایقرانی کاری است بسیار آرامبخش و در عین حال سخت . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قایق , کشتی , قایقرانی را آماده کردایم. تعبیر خواب قایق امام جعفر صادق (ع) امام جعفر صادق (ع) فرماید ...

تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

0
تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب تعبیر خواب قبر : بسیاری از انسانها بطور طبیعی از قبر یا قبرستان میترسند . در تعبیر خواب بسیاری از تعبیرگران آمده است که قبر محدودیت یا زندانی کردن است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قبر ...

تعبیر دیدن کشتن (قتل) در خواب

10
تعبیر دیدن کشتن (قتل) در خواب

تعبیر دیدن کشتن (قتل) در خواب تعبیر خواب کشتن : کشتن و یا به قتل رساندن در بیداری وحشتناک است , اما در خواب کشتن یا به قتل رسیدن تعبیر خوبی دارد و جای نگرانی نیست , ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کشتن را آماده ...