تعبیر خواب حرف ف

تعبیر دیدن فرش در خواب

0
تعبیر دیدن فرش در خواب

تعبیر دیدن فرش در خواب تعبیر خواب فرش و دیدن شستن فرش در خواب و خریدن فرش و جاور کردن را در این بخش در انواع فرش کهنه و دستباف و یا بافتن فرش و قالی در خواب را در سایت حرف تازه مشاهده کنید و بعد از دیدن این خواب ...

تعبیر دیدن فیل در خواب

0
تعبیر دیدن فیل در خواب

تعبیر دیدن فیل در خواب تعبیر خواب فیل : فیل بزرگترین حیوان در روی خشکی است. این حیوان بسیار باهوش و کینه‌ جو است. به سختی اهلی می‌شود. اما در صورت اهلی شدن برای همیشه اهلی باقی می‌ماند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب فیل را آماده ...

تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب

0
تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب

تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب تعبیر خواب چراغ : فانوس , چراغ و یا هر وسیله ای که باعث روشنی و روشنایی میشود در خوابها تعابیر خوبی دارند. بسیاری از معبران چراغ یا فانوس روشن را خوب میدانند و تعبیر خوبی برای آن دارند. در این بخش از مجله اینترنتی ...

تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

0
تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب تعبیر خواب فریاد زدن : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب فریاد میکشید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب داد و فریاد در خواب به تعبیر برخی معبرین را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب فریاد امام ...

تعبیر خواب فرار کردن در خواب (گریختن)

0
تعبیر خواب فرار کردن در خواب (گریختن)

تعبیر خواب فرار کردن در خواب (گریختن) تعبیر خواب فرار کردن : شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب از دست چیزی یا از ترس پا به فرار گذاشته باشید , فرار کردن و یا گریختن در خواب برعکس بیداری تعبیر خوبی دارد. فرار کردن در واقعیت شاید ...

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب

0
تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب تعبیر خواب فرشته : برخی از آفریده‌ها دارای بعد جسمانی و مادی هستند، مانند انسان و حیوانات؛ به همین خاطر به خوراک نیاز دارند، تولید نسل دارند، در آن‌ها تغییر و تحول رخ می‌دهد و... بعضی دیگر از آفریده‌ها دارای بُعد مادی نیستند، بلکه ...