تفریحات

تعبیر خواب حرف ع

تعبیر دیدن عکس گرفتن و عکاسی کردن در خواب چیست؟

13
تعبیر دیدن عکس گرفتن و عکاسی کردن در خواب چیست؟

تعبیر دیدن عکس گرفتن و عکاسی کردن در خواب چیست؟ تعبیر خواب عکس گرفتن و عکاسی در حالت های مختلف چون عکس گرفتن با دیگران و عکس گرفتن با مرده و با بازیگران و گل و طبیعت و عکس دسته جمعی و تعبیر خوای سلفی گرفتن را از دیدگاه های مختلف ...

تعبیر دیدن عدد و رقم و تعداد در خواب

3
تعبیر دیدن عدد و رقم و تعداد در خواب

تعبیر دیدن عدد و رقم و تعداد در خواب تعبیر خواب عدد و رقم و ارقام و تعداد را از دیدگاه ابراهیم کرمانی، ابن سیرین و آنلی بیتون و دیگر نعبران خواب مشهور در انواع خواب دیدن اعداد صفر و یک و دو و سه تا هزار و دیدن تعداد و ...

تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟ تعبیر خواب عطر و دیدن بوییدن و خریدن و هدیه دادن عطر در خواب و عطر گرفتن و دادن به مرده را به شکل های مختلف در خواب از دیدگاه تعبیبر کنندگان خواب مشهور ودنیا چون ابن سیرین و از دیدگاه معبران اسلامی را در ...

تعبیر دیدن عروسک و عروسک بازی در خواب

0
تعبیر دیدن عروسک و عروسک بازی در خواب

تعبیر دیدن عروسک و عروسک بازی در خواب تعبیر خواب عروسک و دیدن عروسک زنده و حرف زدن با عروسک در خواب و عروسک شیطانی و عروسک پسر و در انواع خواب شبیه به این خواب ها را از از دیدگاه تعبیرگان خواب مشهور و معروف در سایت حرف تازه میخوانید خواب ...

تعبیر خواب عصا و چوبدستی و عصای زیر بغل

0
تعبیر خواب عصا و چوبدستی و عصای زیر بغل

تعبیر خواب عصا و چوبدستی و عصای زیر بغل تعبیر خواب عصا و عصای جادویی و تعبیر عصای زیر بغل و دزدی عصا و راه رفتن به کمک عصا و تعبیر خواب عصای شکسته و گم کردن و طلاکاری شده و مرصع را در سایت حرف تازه میخوانید تعبیر دیدن یا استفاده ...

تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک در خواب در چه تعبیری دارد؟

0
تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک در خواب در چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک در خواب در چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک اعم از آفتابی و عینک دودی و طبی و یا دیدن عینک شکسته و عینکی شدن را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان به این تعبیر خواب ...

تعبیر خواب عزاداری و عزاداری کردن و جمعیت سیاهپوش

15
تعبیر خواب عزاداری و عزاداری کردن و جمعیت سیاهپوش

تعبیر خواب عزاداری و عزاداری کردن و جمعیت سیاهپوش تعبیر خواب عزاداری و جمعیت سیاهپوش را در حالت های مختلف در این بخش از سایت حرف تازه و علت دیدن جمعیت مشکی پوش و سیاهپوش در خانه و دیدن مراسم عزاداری در خانه و یا در جایی دیگر را بیان کردیم ...

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

1
تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب تعبیر خواب عمو و دایی : دیدن عمو در خواب به تعبیر معبران فرق دارد و بستگی به نوع خواب دارد, که فرد در خواب عموی خود را چگونه میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب عمو را آماده ...

تعبیر خواب عاشق شدن

3
تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عاشق شدن تعبیر خواب عشق : خوابهایی هستند که فرد در آن احساس میکند که عاشق شد است. معبران درباره عاشق شدن تعبیرهای مختلفی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب عشق را آماده کردایم. تعبیر خواب عشق امام صادق (ع) نقل است که: ...

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

71
تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب تعبیر خواب عزرائیل : بسیاری از معبران میگویند که تعبیر خواب عزرائیل بستگی به چگون دیدن خواب دارد مثلا بینند خواب چهره عزرائیل را میبیند یا نه , غمگین است یا شاد و یا ... عزرائیل به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. ...