تفریحات

تعبیر خواب حرف ط

تعبیر دیدن طالبی در خواب چیست؟

4
تعبیر دیدن طالبی در خواب چیست؟

تعبیر دیدن طالبی در خواب چیست؟ تعبیر خواب طالبی در حالت های مختلف چون تعبیر خوردن طالبی، خرید و فروش طالبی، تعبیر طالبی گندیده و تعبیر کاشتن و چیدن طالبی و طالبی خوردن و خواستن مرده و تعبیر طالبی در خواب زن باردار از دیدگاه معبران اسلامی و غربی چون ابن ...

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

0
تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت) تعبیر خواب طهارت : برخی معبران چون بعد از مدفوع کردن فرد راحت میشود این نوع خوابها را به راحتی کسب سود و پول و رهایی از مشکلات در زندگی میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شستن مدفوع ...

تعبیر دیدن طاووس در خواب

3
تعبیر دیدن طاووس در خواب

تعبیر دیدن طاووس در خواب تعبیر خواب طاووس : دیدن طاووس این پرنده زیبا در خواب تعابیر مختلفی دارد, و بستگی به نوع خواب دارد. جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی به‌ویژه در ناحیه دم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب طاووس را آماده کردایم. طاووس طاووس ...

تعبیر دیدن طوطی در خواب

0
تعبیر دیدن طوطی در خواب

تعبیر دیدن طوطی در خواب تعبیر خواب طوطی : طوطی از جمله حیواناتی است که میتواند برخی صداها را تقلید کند. واژهٔ طوطی معرب توتی پارسی است و معنای آن پرنده‌ای است سبز رنگ که به علت خوردن توت به آن توتی می‌گویند. بسیاری از معبران طوطی را به فرزند , ...

تعبیر دیدن طوفان در خواب

1
تعبیر دیدن طوفان در خواب

تعبیر دیدن طوفان در خواب تعبیر خواب طوفان : طوفان و یا بادهای شدید که همیشه همراه با بارندگی شدید بوجود میاید و باعث ایجاد مشکل میشود. دیدن باد شدید و طوفان در خواب بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر ...

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

1
تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب تعبیر خواب طلا (زر) : ارزش طلا در زندگی انسان نقش بسزایی داشته و دارد. و برای انسانها مهم بوده و است. اما دیدن طلا در خواب تعبیر دیگری دارد و بستگی به دیدن چگونه طلا در خواب دارد, دیدن طلا در خواب برای مرد ...

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

0
تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب تعبیر خواب غذا : توجه داشته باشید که دیدن غذا خوردن در خواب خوب است اما برای اینکه خواب شما درست تعبیر شود , دیدن شوری , شیرینی و تلخی غذا و طعام در خواب مهم است . ما در این مطلب از مجله ...