تعبیر خواب حرف ص

تعبیر دیدن صلیب در خواب

0
تعبیر دیدن صلیب در خواب

تعبیر دیدن صلیب در خواب تعبیر خواب صلیب : صلیب در خواب به تعبیر معبران مختلف است و بستگی نه نوع خواب و چگونگی صلیب (شکسته , در دست و یا ...) دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب ضلیب را آماده کردایم. نماد صلیب خود علامت صلیب هم ...

تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

1
تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

تعبیر دیدن صحرا (کویر) در خواب تعبیر خواب صحرا : بسیاری از افراد هستند که از دیدن صحرا یا بیابان در خوابشان میپرسند , صحرا سرزمین گسترده‌ای است و نوعی از منطقه خشک و کم‌ باران که به خاطر بارندگی سالیانه کم دارای پوشش گیاهی کمی دارد برای تعبیر دیدن بیابان ...

تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب

0
تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب

تعبیر شنیدن صدای حیوانات در خواب تعبیر خواب صدای حیوانات در خواب به تعبیر معبران اسلامی و غربی فرق دارد . از این رو که صدا , صدای چه حیوانی باشد , صدای حیوان حلال گوشت باشد یا حرام گوشت. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما ...

تعبیر دیدن بالا رفتن (صعود کردن) در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن بالا رفتن (صعود کردن) در خواب چیست؟

تعبیر دیدن بالا رفتن (صعود کردن) در خواب چیست؟ تعبیر خواب بالا رفتن : شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب ببینید از جایی بالا می روید یا از کوهی صعود میکنید. بسیاری از معبران بالا رفتن و یا صعود کردن به جایی را نوع پیشرفت کار دانسته ...

تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب

0
تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب

تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق : ابرها تشکیل میشوند و رعد و برق و صاعقه ایجاد میشود باران میبارد و به زمین حیاطی دوباره میدهد. ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب رعد و برق و ...