تعبیر خواب حرف ش

تعبیر دیدن شکم در خواب

0
تعبیر دیدن شکم در خواب

تعبیر دیدن شکم در خواب تعبیر خواب شکم : برخی از خوابها هستند که توجه فرد در آن خواب به یکی از اعضای بدن مثلا شـکم جلب میشود. معبران برای این نوع خوابها تعبیرهای مختلفی دارند. اما بیشتر معبران شـکم را به مال و اموال و یا فرزند تعبیر میکنند. باید ...

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

0
تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت) تعبیر خواب طهارت : برخی معبران چون بعد از مدفوع کردن فرد راحت میشود این نوع خوابها را به راحتی کسب سود و پول و رهایی از مشکلات در زندگی میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شستن مدفوع ...

تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب

0
تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب

تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب تعبیر خواب شیر : این حیوان بیشتر بخاطر وحشی بودنش به قدرت تعبیر میشود. به این جانور با ابهت از دیرباز تا کنون در فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون جهان توجه شده‌ است. شیرها ساختار اجتماعی مشخصی دارند که بر پایهٔ تشکیل گروهی به ...

شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد

0
شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد

شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب شنا کردن : شنا کردن به تعبیر بسیاری از معبران رویارویی با مشکلات و دغدغه زندگی است. و تعبیر آن بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شنا کردن را برای شما آماده ...

تعبیر دیدن شتر در خواب

0
تعبیر دیدن شتر در خواب

تعبیر دیدن شتر در خواب تعبیر خواب شتر : شتر یکی از حیوانات اهلی و بسیار سرسخت است که در زندگی انسانهای سحرا نشین بسیار تاثیر گذار بود است . از این رو بسیاری از معبران در خواب دیدن شتر را برای بیننده خواب خوب میدانند.تعبیر خواب شتر حضرت امام جعفر ...

تعبیر دیدن کلوچه و شیرینی در خواب

0
تعبیر دیدن کلوچه و شیرینی در خواب

تعبیر دیدن کلوچه و شیرینی در خواب تعبیر خواب کلوچه : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب کلوچه یا شیرینی را ببینید . دیدن کلوچه و یا نان شیرین که طعم شیرینی آن احساس شود , در خواب نعمت و برکت است و جای نگرانی برای بینند خواب ...

تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب

0
تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب

تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب تعبیر خواب هدهد : هد هد یا همان شانه بسر از جمله پرندگانی است که به تعبیر بیشتری از معبران خوب است و به خیر و برکت دلالت دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب هده را ...

تعبیر دیدن ژاله در خواب – تعبیر خواب شبنم

0
تعبیر دیدن ژاله در خواب – تعبیر خواب شبنم

تعبیر دیدن ژاله در خواب - تعبیر خواب شبنم تعبیر خواب ژاله : شبنم قطره‌ای کوچک و از آب است که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد. واژهٔ ژاله که امروزه مترادف شبنم به کار می‌رود، در قدیم علاوه بر شبنم به معنی تگرگ هم بود. علت پدید آمدن ...

تعبیر دیدن شیطان یا ابلیس در خواب

2
تعبیر دیدن شیطان یا ابلیس در خواب

تعبیر دیدن شیطان یا ابلیس در خواب تعبیر خواب شیطان یا ابلیس : شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در خواب شیطان و یا ابلیس را دیده باشید و به دنبال تعبیری برای آن میگردید ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب شیطان ...

x