تعبیر خواب حرف س

تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

0
تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب سحر و جادو بیشتر حیله و فریب است که در خواب بیشتر معبران آن را خوب نمیدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب سحر و جادو را آماده کردایم. جادو به ترفندهایی گفته می‌شود که برخی افراد انجام داده و ...

تعبیر دیدن سیر در خواب

0
تعبیر دیدن سیر در خواب

تعبیر دیدن سیر در خواب تعبیر خواب سیر : درست است که سـیر خواص بسیاری دارد, اما معبران دیدن آن را در خواب خوب نمیدانند, و سیر را به گرفتاری و مشکلات تعبیر میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خـواب سیـر را آماده کردایم.تعبیر خواب سیر به ...

تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب

0
تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب

تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب تعبیر خواب شیر : این حیوان بیشتر بخاطر وحشی بودنش به قدرت تعبیر میشود. به این جانور با ابهت از دیرباز تا کنون در فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون جهان توجه شده‌ است. شیرها ساختار اجتماعی مشخصی دارند که بر پایهٔ تشکیل گروهی به ...

تعبیر دیدن تفنگ در خواب

0
تعبیر دیدن تفنگ در خواب

تعبیر دیدن تفنگ (سلاح گرم) در خواب تعبیر خواب تفنگ : زمانی که اسم تفنگ به میان میاید , همه به یاد جنگ و خونریزی می افتند. تعبیرگران برای دیدن تفنگ در خواب تعابیر بسیاری دارند که بستگی به نوع خواب دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر ...

تعبیر دیدن سیب در خواب

0
تعبیر دیدن سیب در خواب

تعبیر دیدن سیب در خواب تعبیر خواب سیب : تعبیر خواب این میوه بهشتی و پرخاصیت از نظر بسیاری از معبران همانند خود سیب خوب است و بیشتر به خبرهای خوب در زندگی تعبیر میشود. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه به تعبیر خواب سیب پرداخته ایم.تعبیر خواب ...

تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن

0
تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن

تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن تعبیر خواب آب دادن : ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب آبیاری و سقایی کردن که به معنی آب دادن است را آماده کردایم. شاید برای شما هم پیش بیاید که در خوابهایتان ببینید که به شخصی آب میدهید ...

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

0
تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

تعبیر خواب سقوط از ارتفاع تعبیر خواب افتادن : یکی از حوادثی که اغلب برای افراد پیش میاید و حادثه خوش آیندی نیست افتادن از جایی یا سقوط از بلندی است که بسیاری مواقع باعث خسارتهای جبران ناپذیری میشود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب از جایی ...

تعبیر دیدن حشرات (سوسک) در خواب

0
تعبیر دیدن حشرات (سوسک) در خواب

تعبیر دیدن حشرات در خواب تعبیر خواب حشرات : بسیاری از افراد از دیدن حشرات احساس خوش آیندی پیدا نمیکنند, و یا حتی از انها میترسند. معبران برای حشرات تعبیر های مختلفی دارند ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب حشـرات را آماده کردایم.تعبیر خواب حشرات به ...

تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

0
تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

تعبیر دیدن سیمرغ در خواب تعبیر خواب سیمرغ : سیمرغ پرنده افسانه ای که غیر از ادبیات ایران در فرهنگهای دیگر کشورها نیز وجود دارد به خاطر خصوصیاتی که در افسانه ها برای این پرنده آمده است تعبیر خواب این پرنده خوب است و جای نگرانی برای بیننده ندارد.سیمرغ شاید بتوان سیمرغ ...

تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن)

0
تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن)

تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن) تعبیر خواب ساختمان سازی : همانگونه که در بیداری ساختن و آباد کردن خوب است و انسان با آباد کردن احساس آرامش و خوشحالی میکند , بیشتر معبران ساخت و ساز را در خواب خوب میدانند و جای نگرانی برای بیینده خواب وجود ...

x