تعبیر خواب حرف ز

تعبیر دیدن زبان در خواب

0
تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبیر دیدن زبان در خواب تعبیر خواب زبان : زبان یکی از حساسترین عضو در بدن است که انسان بکمک آن حرف میزند و یا غذاهارا میچشد. معبران بیشتر زبان را به علم فرد تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب زبان را آماده کردایم. تعبیر ...

تعبیر دیدن رابطه زناشویی در خواب

0
تعبیر دیدن رابطه زناشویی در خواب

تعبیر دیدن رابطه زناشویی در خواب تعبیر خواب رابطه زناشویی : خوابهایی هستند که فرد در آن رابطه زنـاشویی و یا شب زفاف را میبیند. شب زفاف اصطلاحی است که به اولین شب پس از ازدواج به ویژه در صورتی که آن شب، عروس و داماد با یکدیگر هم‌بستر شوندگفته می‌شود. ...

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

0
تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب تعبیر خواب زایمان : بدنیا آمدن بچه باعث خوشحالی و شادی پدر و مادر میشود. بسیاری از معبران بچه دار شدن را خوب میدانند و جای نگرانی برای بینند خواب نمیدانند, بغیر از حاملگی مرد. تعبیر خواب زایمان امام صادق (ع) امام صادق (ع) فرماید: تعبیر ...

تعبیر دیدن زخم در خواب

0
تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر دیدن زخم در خواب تعبیر خواب زخم : شاید برایتان پیش بیایید که در خواب زخمی شوید یا خواب زخم شدن قسمتی از بدنتان را ببینید. تعبیر خواب زخم بستگی به دیدن نوع زخم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر دیدن زخم در ...

تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

2
تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب تعبیر خواب کلاغ (زاغ) : کلاغ در بیشتر داستانها در نقش یک شخصیت مکار و یا دزد است. تعبیر دیدن کلاغ در خواب بستگی به این دارد که آن را چگونه در خواب ببینید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کلاغ ...

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

1
تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب تعبیر خواب طلا (زر) : ارزش طلا در زندگی انسان نقش بسزایی داشته و دارد. و برای انسانها مهم بوده و است. اما دیدن طلا در خواب تعبیر دیگری دارد و بستگی به دیدن چگونه طلا در خواب دارد, دیدن طلا در خواب برای مرد ...

تعبیر دیدن زن در خواب

0
تعبیر دیدن زن در خواب

تعبیر دیدن زن در خواب خواب زن و پیرزن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زن و پیرزن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زن و پیرزن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زن و پیرزن را مطالعه نمایید و متوجه شوید زن و ...

تعبیر دیدن زلزله در خواب

0
تعبیر دیدن زلزله در خواب

تعبیر دیدن زلزله در خواب تعبیر خواب زلزله اول از هر چیزی باید این را بدانید که اگر در خواب زلزله را دیده اید نوعی بی ثباتی را شامل می شود و شما در مساله ی شکست را تجربه می کنید به صورت کلی می توان در مورد حوادثی مثل زلزله ...