تفریحات

تعبیر خواب حرف ز

تعبیر دیدن زیارت حرم امام رضا و پنجره فولاد

0
تعبیر دیدن زیارت حرم امام رضا و پنجره فولاد

تعبیر دیدن زیارت حرم امام رضا و پنجره فولاد تعبیر خواب زیارت امام رضا و مشهد رفتن در این مطلب تعبیر خواب امام رضا و مشهد رفتن,تعبیر خواب زیارت امام رضا,تعبیر دیدن زیارت و عزارداری در حرم امام رضا در خواب,تعبیر خواب زیارت مشهد,تعبیر خواب زیارت ضریح امام رضا,تعبیر خواب پنجره ...

تعبیر خواب زیارت عاشورا و خواندن زیارت عاشورا در خواب چیست؟

1
تعبیر خواب زیارت عاشورا و خواندن زیارت عاشورا در خواب چیست؟

تعبیر خواب زیارت عاشورا و خواندن زیارت عاشورا در خواب چیست؟ تعبیر خواب زیارت عاشورا و خواندن و قرائت زیارت عاشورا و دیدن مراسم زیارت عاشورا خوانی و دیدن کلمات عربی و خواندن قسمت هایی از این دعا در خواب را در حالت های مختلف از دیدگاه معبران اسلامی و غری ...

تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟

تعبیر دیدن زیلو و زیر انداز و روفرشی در خواب چیست؟ تعبیر خواب زیلو و روفرشی و زیر انداز در حالت های مختلفی چون زیلوی باز و لوله شده و کهنه و نو و خرید و فروش و و تعبیر دیدن زیلو و زیرانداز گرفتن از مرده در خواب از دیدگاه ...

تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

1
تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟ تعبیر خواب زرشک در حالت های مختلفی چون چیدن زرشک و بوته زرشک و زرشک تازه و خشک و خوردن و پختن زرشک و خرید و فروش و هدیه دادن و گرفتن زرشک را از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و یدسف پیامبر و ...

تعبیر دیدن زنده به گور شدن و زنده به گور کردن در خواب

3
تعبیر دیدن زنده به گور شدن و زنده به گور کردن در خواب

تعبیر دیدن زنده به گوری و زنده به گور شدن در خواب تعبیر خواب زنده به گور و زنده به گور کردن و زنده به گور شدن دختر و پسر و اعضای خانواده و یا از قبر زنده بیرون آمدن را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور دنیا و در کتاب سرزمین ...

تعبیر دیدن زبان در خواب

0
تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبیر دیدن زبان در خواب تعبیر خواب زبان : زبان یکی از حساسترین عضو در بدن است که انسان بکمک آن حرف میزند و یا غذاهارا میچشد. معبران بیشتر زبان را به علم فرد تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب زبان را آماده کردایم. تعبیر ...

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

1
تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب تعبیر خواب زایمان : بدنیا آمدن بچه باعث خوشحالی و شادی پدر و مادر میشود. بسیاری از معبران بچه دار شدن را خوب میدانند و جای نگرانی برای بینند خواب نمیدانند, بغیر از حاملگی مرد. تعبیر خواب زایمان امام صادق (ع) امام صادق (ع) فرماید: تعبیر ...

تعبیر دیدن زخم در خواب

0
تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر دیدن زخم در خواب تعبیر خواب زخم : شاید برایتان پیش بیایید که در خواب زخمی شوید یا خواب زخم شدن قسمتی از بدنتان را ببینید. تعبیر خواب زخم بستگی به دیدن نوع زخم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر دیدن زخم در ...

تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

3
تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب تعبیر خواب کلاغ (زاغ) : کلاغ در بیشتر داستانها در نقش یک شخصیت مکار و یا دزد است. تعبیر دیدن کلاغ در خواب بستگی به این دارد که آن را چگونه در خواب ببینید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کلاغ ...

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

1
تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب

تعبیر دیدن طلا (زر) در خواب تعبیر خواب طلا (زر) : ارزش طلا در زندگی انسان نقش بسزایی داشته و دارد. و برای انسانها مهم بوده و است. اما دیدن طلا در خواب تعبیر دیگری دارد و بستگی به دیدن چگونه طلا در خواب دارد, دیدن طلا در خواب برای مرد ...