تفریحات

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر دیدن رشوه دادن و رشوه گرفتن در خواب چیست

0
تعبیر دیدن رشوه دادن و رشوه گرفتن در خواب چیست

تعبیر خواب رشوه دادن به دیگری و فامیل و کارمند و یا اداره و رشوه گرفتن از دیگران و تعبیر دیدن گرفتن زیر میزی مامور دولت را در حالت های مختلف از معبران اسلامی و غربی در این بخش از سایت حرف تازه میخوانید. ما در بخش های قبلی تعبیر خواب ...

تعبیر خواب روبند و پوشیه (برقع و نقاب) و ماسک زدن به صورت

2
تعبیر خواب روبند و پوشیه (برقع و نقاب) و ماسک زدن به صورت

تعبیر خواب روبند و نقاب, تعبیر خواب برقع و پوشیه, تعبیر خواب ماسک زدن  ماسک صورت  ماسک سیاه و ماسک اکسیژن,ماسک طلا و ماسک سفید ,صورتک و ماسک دهان و نقاب,روبنده بستن زنان و مردان به صورت و .... در این بخش از سایت حرف تازه در انواع حالت های ...

تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و پایکوبی در خواب

1
تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و پایکوبی در خواب

تعبیر دیدن رقص و رقصیدن و پایکوبی در خواب تعبیر خواب رقص و رقصیدن و پایکوبی ،حرکات موزون و رقص دو نفره و رقصیدن با مرده و پایکوبی کردن و دست زدن و آهنگسازی و نوازندگی در خواب را در این بخش از مجله حرف تازه از دیدگاه های تعبیر گران ...

تعبیر دیدن رشته و رشته بریدن در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن رشته و رشته بریدن در خواب چیست؟

تعبیر دیدن رشته و رشته بریدن در خواب چیست؟ تعبیر خواب رشته را به خیر و خوبی و برکت تعبیر کردند در ادامه تعبیرهای مختلفی چون رشته بریدن و رشته خوشکار و رشته پختن و رشته نذری و حالت های دیگر این خواب را از دیدگاه معبران مشهور از منابع معتبر ...

تعبیر دیدن روح و ارواح در خواب

1
تعبیر دیدن روح و ارواح در خواب

تعبیر دیدن روح و ارواح در خواب تعبیر خواب روح و ارواح و دیدن روح خود و یا ارواح خبیسه و روح بچه و ارواح مرده ها و اموات آشنایان و پدر و مادر و اعضای خانواده و تسخیر شدن توسط روح خبیس و دیگر حالت های مختلف را از دیدگاه ...

تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده

1
تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده

تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده تعبیر خواب رنگ کردن مو و موهای رنگ شده را در این بخش از سایت حرف تازه با جزئیات و از دیدگاه های تعبیرکنندگان مشهور خواب مشاهد کنید و با ما در ادامه همراه باشید. رنگ کردن مو و موهای رنگ ...

تعبیر خواب رودخانه + دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

0
تعبیر خواب رودخانه + دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رودخانه + دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب رودخانه و تعبیر رودخانه پر از ماهی و غرق شدن در رودخانه دیدن رود پر از آب زلال و با گل آلود و تیره در سایت حرف تازه همراه ما باشید  تونی کریسپ :دیدن رودخانه و آب در خواب ...

تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟ تعبیر خواب ریش و دیدن درآوردن انواع ریش در خواب را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان به این بحث ها و مطالب از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور بیان کردیم. بطور کلی ریش نشانه عزت و آبروی مرد می باشد و دیدن ...

تعبیر دیدن روباه در خواب

1
تعبیر دیدن روباه در خواب

تعبیر دیدن روباه در خواب تعبیر خواب روباه : روبـاه بخاطر خوی طبعیی و حرفه ای که در شکار کردن دارد در کتابها و قصه ها یا در فیلمها به حیوانی حیله گر و مکار معروف است. در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مکاری و حقه بازی و زرنگی معروف ...

تعبیر کچل شدن در خواب

1
تعبیر کچل شدن در خواب

تعبیر کچل شدن در خواب تعبیر خواب ریزش مو : کمتر کسی هست که به ریزش موهایش حساس نباشد, شاید در خواب ببینید که موی سر شما شروع به ریختن میکند و شما کچل میشوید. به تعبیر بسیاری از معبران کچل شدن در خواب خوب است و جای نگرانی برای بیننده ...