تعبیر خواب حرف د

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

0
تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب تعبیر خواب عمو و دایی : دیدن عمو در خواب به تعبیر معبران فرق دارد و بستگی به نوع خواب دارد, که فرد در خواب عموی خود را چگونه میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب عمو را آماده ...

تعبیر دیدن گردو در خواب

0
تعبیر دیدن گردو در خواب

تعبیر دیدن درخت گردو در خواب تعبیر خواب گردو : این میوه بسیار مقوی و دارای ویتامینهای بسیار است , معبران تعبیرهای جالبی برای این میوه دارند و بستگی به نوع و جزئیات خواب دارد. جالب است بدانید که درخت این میوه بسیار بلند است و چوب سخت آن از بهترین و ...

تعبیر دیدن درخت نخل (خرما) در خواب

0
تعبیر دیدن درخت نخل (خرما) در خواب

تعبیر دیدن درخت نخل (خرما) در خواب تعبیر خواب نخل : درخت خرما تنها درختی است که واحد شمارش آن نفر است. درخت نخل همیشه یادآور ساحل دریا و خاطرات یک سفر ساحلی هست. شاید از دلایل آن وجود نخل در اکثر ساحل‌ها (چه در کناره دریای خزر و چه خلیج ...

تعبیر دیدن دعا کردن در خواب

0
تعبیر دیدن دعا کردن در خواب

تعبیر دیدن دعا کردن در خواب تعبیر خواب دعا : دعا و راز و نیاز با خدا یکی از بهترین راهها برای آرام شدن روحی انسان از شر مشکلات در زندگانی است, که گاه فرد در خوابهای خود میبیند که در حال دعا کردن و راز و نیاز با خدا هست. ...

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

0
تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب تعبیر خواب جهنم : دیدن جهنم در خواب به اشکال مختلف به تعبیر بسیاری از معبران به عمل و کردار فرد در این دنیا اشاره دارد. دوزخ یا جهنم در بسیاری عقاید مذهبی و اسطوره‌ای، مکانی برای عذاب ابدی، اغلب پس از رستاخیز، در زندگی ...

تعبیر داماد شدن در خواب

1
تعبیر داماد شدن در خواب

تعبیر داماد شدن در خواب تعبیر خواب داماد شدن : داماد شدن آرزوی تمام آقا پسراها و آرزوی هر پدر و مادری است که پسرشان داماد شود. تعبیر عروسی و داماد شدن در خواب به تعبیر معبران اینگونه است که.. عروسی، سور، پیوگانی مراسمی سنتی یا آیینی است که طی آن آغاز ...

تعبیر دیدن دست در خواب

0
تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر دیدن دست در خواب تعبیر خواب دست : خوابهایی هست که فرد در آن به هر علتی توجهش به دستانش جلب میشود . تعبیرگران دست را به شکلهای مختلف تعبیر میکنند. تعبیر خواب دست بستگی به نوع خواب بیننده دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

0
تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب تعبیر خواب بینی : تعبیرگران بینی را به شکلهای گوناگون تعبیر میکنند. تعبیر خواب بیـنی بسیار جالب است و بستگی به نوع خواب بیننده خواب دارد. برای تعبیر این خواب باید به جزئیات خواب نیز توجه کرد. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب

0
تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب

تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب تعبیر خواب دوست : در زندگی تمام افراد دوستانی وجود دارد , هر فرد به نحوی وابستگیهایی به این دوستان دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب دیدن دوست را برای شما آماده کردایم. تعبیر خواب دوست آنلی بیتون آنلی بیتون می‌گوید: ...

تعبیر دیدن دزد در خواب

0
تعبیر دیدن دزد در خواب

تعبیر دیدن دزد در خواب تعبیر خواب دزد : بسیاری از معبران دزد را در خواب به مسافر , مهمان , غم و فتنه تعبیر کرداند. دزدی سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران را ...