تفریحات

تعبیر خواب حرف ج

تعبیر دیدن جو در خواب

0
تعبیر دیدن جو در خواب

تعبیر دیدن جو در خواب چیست؟ تعبیر خواب جو : جو یکی از سازگارترین غلات است که در شرایط آب و هوایی مساعد، در خاک حاصلخیز که قابلیت نگهداری آب در آن زیاد باشد،تولید می‌شود. این گیاه نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم تر است و بنابراین در آب و ...

تعبیر دیدن جوش صورت و بدن و آکنه در خواب

0
تعبیر دیدن جوش صورت و بدن و آکنه در خواب

تعبیر دیدن جوش صورت و بدن و آکنه در خواب تعبیر خواب جوش صورت و آکنه و دیدن درآوردن جوش های چرکی و قرمز روی پیشانی یا گونه و یا اعضای بدن را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان معروف میخوانید تعبیر کلی دیدن جوش صورت ...

تعبیر دیدن جهیزیه و جهاز عروس در خواب

0
تعبیر دیدن جهیزیه و جهاز عروس در خواب

تعبیر دیدن جهیزیه و جهاز عروس در خواب تعبیر خواب جهیزیه و دیدن جهیزیه مجلل و یا فقیرانه و ساده در خواب و وسایل عروس و داماد را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران مشهور و معروفی چون ابن سیرین و حضرت یوسف و مطیعی تهرانی و ...

تعبیر خواب جانماز و سجاده و مهر در حالت های مختلف

2
تعبیر خواب جانماز و سجاده و مهر در حالت های مختلف

تعبیر خواب جانماز و سجاده و مهر در حالت های مختلف تعبیر خواب جانماز و سجاده و تعبیر جانماز سوخته در خواب و تعبیر هدیه دادن جانماز سبز و سفید و قرمز و جانماز مرده در حالت های مختلف را در سایت حرف تازه میخوانید تعبیر خواب جانماز و سجاده منوچهر مطیعی تهرانی ...

تعبیر دیدن جنازه و جسد در خواب

5
تعبیر دیدن جنازه و جسد در خواب

تعبیر دیدن جنازه و جسد در خواب تعبیر خواب جنازه و جسد در خواب و جنازه روی آب و جسد سوخته و تعبیر خواب تشییع جنازه را در این بخش از سایت حرف تازه بیان میکنیم. در تعبیر خوابهای گذشته تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب قبر و قبرستان را منتشر کردیم. تعبیر ...

تعبیر خواب جستجو کردن و گشتن به دنبال شخصی یا چیزی

89
تعبیر خواب جستجو کردن و گشتن به دنبال شخصی یا چیزی

تعبیر خواب جستجو کردن و گشتن به دنبال شخصی یا چیزی تعبیر خواب جستجو کردن و گشتن به دنبال چیزی و یا شخصی را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه چند تعبیر گر خواب بزرگ و مشهور و چند سوال و پاسخ از تعبیر این خواب را مشاهده ...

تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه

4
تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه

تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه تعبیر خواب جمعیت زیاد و شلوغی خانه و جمعیت سیاهپوش در خواب و حضور چند نفر سیاه پوش در خانه مان و حکمت دیدن این خواب را در سایت حرف تازه بخوانید دیدن رنگ مشکی در خواب و شلوغی و جمعیت زیاد در خواب نشانه‌های ...

تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد

0
تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد

تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد تعبیر خواب جشن تولد و دیدن جشن تولد خودم در خواب و همچنین دیدن مراسم جشن تولد دوستان و فامیل و همسر و فرزند و دیدن کیک تولد و روشن کردن و فوت کردن شمع تولد را از دیدگاه ...

تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

0
تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

تعبیر دیدن جوجه تیغی (خارپشت) در خواب تعبیر خواب جوجه تیغی : بسیاری از معبران دیدن خارپشت در خواب را خوب نمیدانند مگر آنکه در خواب جوجه تیخی را کشته و یا از خود دور کنید. این جانور به‌وسیلهٔ خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند. ما در این ...

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

0
تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب تعبیر خواب جهنم : دیدن جهنم در خواب به اشکال مختلف به تعبیر بسیاری از معبران به عمل و کردار فرد در این دنیا اشاره دارد. دوزخ یا جهنم در بسیاری عقاید مذهبی و اسطوره‌ای، مکانی برای عذاب ابدی، اغلب پس از رستاخیز، در زندگی ...