تعبیر خواب حرف ت

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

1
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب تعبیر خواب تخم مرغ : یکی از نعمتهای خداوند برای انسان که فواید بسیاری دارد و جایگاه ویژه ای در تغزیه انسانها ایفا میکند تخـم مرغ است. بسیاری از معبران نیز دیدن تخم مرغ را در خواب خوب میدانند. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن توله سگ در خواب

0
تعبیر دیدن توله سگ در خواب

تعبیر دیدن توله سگ در خواب تعبیر خواب توله سگ : معبران برای تعبیر خواب سـگ تعابیر مختلفی دارند. که در این تعبیرها تعبیر دیدن سـگ و توله سـگ در خواب متفاوت است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب توله سـگ را آماده کردایم.تعبیر خواب توله ...

تعبیر دیدن تسبیح در خواب

0
تعبیر دیدن تسبیح در خواب

تعبیر دیدن تسبیح در خواب تعبیر خواب تسبیح : برخی خوابها هستند که فرد در آنها به هر صورت ممکن با خدا راز و نیاز میکنند. تسبیح یکی از اشیایی است که فرد با آن ذکر میگوید. تسبیح مجموعه‌ای از مهره‌هایی گرد از گل پخته یا سنگ‌های رنگین است که به ...

تعبیر دیدن تفنگ در خواب

0
تعبیر دیدن تفنگ در خواب

تعبیر دیدن تفنگ (سلاح گرم) در خواب تعبیر خواب تفنگ : زمانی که اسم تفنگ به میان میاید , همه به یاد جنگ و خونریزی می افتند. تعبیرگران برای دیدن تفنگ در خواب تعابیر بسیاری دارند که بستگی به نوع خواب دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر ...

تعبیر تشنگی در خواب

0
تعبیر تشنگی در خواب

تعبیر تشنگی در خواب تعبیر خواب تشنگی : خوابهایی هستند که فرد در آن خواب تشنگـی را میبیند و ممکن است از تشنگی زیاد از خواب بیدار شود. بسیاری از معبران تشنگی در خواب را خوب نمیدانند. تعبیر خواب تشنگی بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن تمساح در خواب

0
تعبیر دیدن تمساح در خواب

تعبیر دیدن تمساح یا کروکودیل در خواب تعبیر خواب تمساح : تعبیر خواب تمساح بستگی به نوع خواب دارد و متفاوت است. برخی معبران تمساح را به دشمن تعبیر میکنند. در آب به راحتی شنا می‌کند،تمساح شکارچی کمین‌کننده و فرصت‌طلب است. تمساح علی‌رغم ظاهر آرام، از فعال‌ترین جانوران نیمه آبزی در ...

تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین

0
تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین

تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین تعبیر خواب تصادف : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب خود ببینید که تصادف کرداید. تصادف کردن در خواب هشداری است برای فرد تا در زندگی روزمره خود مراقب رفتار و طرز فکر خود باشد. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟

0
تعبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟

تعـبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟ تعبیر خواب تاریکی : در بیداری هم بسیاری از افراد از تاریـکی میترسند. بسیاری از معبران تاریکی را در خواب بیشتر به گمراهی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب تاریکی را آماده کردایم.تعـبیر خواب تاریکی امام صادق (ع) امام صادق ...

تعبیر ترسیدن در خواب چیست؟

0
تعبیر ترسیدن در خواب چیست؟

تعبیر ترسیدن در خواب چیست؟ تعبیر خواب ترسیدن : میتوان گفت که همه ما در بیداری ترس را تجربه کردایم. ترس احساسی معمولاً ناخوشایند اما طبیعی است که در واکنش به خطرات واقعی ایجاد می‌شود. اما بسیاری از معبران ترسیدن در خواب را خوب میدانند و جای نگرانی برای بیننده خواب ...

تعبیر دیدن تابوت در خواب

0
تعبیر دیدن تابوت در خواب

تعبیر دیدن تابوت در خواب تعبیر خواب تابوت : بسیاری از انسانها بطور غریزی از مرگ وتابوت میترسد این طبیعی است. اما دیدن تابوت در خواب بد نیست . تابوت در تعبیر خواب بسیاری به جا و مکان و ملک گفته شده است ساختن تابوت و یا حمل کردن تابوت ساختن ...

x