تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه چیست؟

1
تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه چیست؟

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه چیست؟ تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه و درخت و خوردن انجیر رنگی سیاه و زرد و جمع آوری انجیر و خواب هایی که مربوط این میوه می بیاشد را در سایت حرف تازه برای شما علاقه مندان از دیدگاه چند تعبیر کننده ...

تعبیر دیدن انگشت در خواب

0
تعبیر دیدن انگشت در خواب

تعبیر دیدن انگشت در خواب تعبیر خواب انگشت : برای تعبیر خواب انگشتان باید به جزئیات خواب دقت داشت چون در تعبیر این نوع خوابها بسیار مهم است. معبرای برای تعبیر خواب انگشتان تعابیر متفاوتی دارند. انگشتان هر دست که به ترتیب از سمت انگشت شست: انگشت شست، انگشت اشاره یا ...

تعبیر دیدن انگشتر در خواب

0
تعبیر دیدن انگشتر در خواب

تعبیر دیدن انگشتر در خواب تعبیر خواب انگشتر : به تعبیر بسیاری از معبران دیدن انگشتر در خواب بد نیست. تعبیر خواب طلا و گوشواره با انگشتر متفاوت است. انگشتر که به انگشت می‌شود یکی از نمادین‌ترین جواهر آلات است زیرا بعضی از انگشترها حلقه ازدواج هستند و بعضی از انگشترها ...

تعبیر دیدن انار در خواب

0
تعبیر دیدن انار در خواب

تعبیر دیدن انار در خواب تعبیر خواب انار : این میوه نه تنها در بیداری که فواید و استفاده بسیار دارد بلکه در خواب نیز به تعبیر معبران غربی و اسلامی اگر به وقت ببینید بسیار خوب تعبیر میشود. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب انار ...

تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن

0
تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن

تعبیر خواب آب دادن یا سقایی کردن تعبیر خواب آب دادن : ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب آبیاری و سقایی کردن که به معنی آب دادن است را آماده کردایم. شاید برای شما هم پیش بیاید که در خوابهایتان ببینید که به شخصی آب میدهید ...

تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب

0
تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب

تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب تعبیر خواب اذان : بسیاری از افراد بخصوص مسلمانان با شنیدن صدای اذان احساس آرامش میکنند. معبران برای اذان تعابیر مختلفی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب اذان و اذان گفتن را آماده کردایم. تعبیر خواب اذان به فرمایش حضرت ...

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

0
تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

تعبیر خواب سقوط از ارتفاع تعبیر خواب افتادن : یکی از حوادثی که اغلب برای افراد پیش میاید و حادثه خوش آیندی نیست افتادن از جایی یا سقوط از بلندی است که بسیاری مواقع باعث خسارتهای جبران ناپذیری میشود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب از جایی ...

تعبیر دیدن انگور در خواب

0
تعبیر دیدن انگور در خواب

تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر خواب انگور : انگور یکی از نعمت های پر فایده الهی برای انسان که در رنگ های مختلف وجود دارد. بسیاری از تعبیرگران دیدن انگور را به روزی تعبیر میکنند و دیدن انگور را نیکو میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

0
تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب تعبیر خواب آواز خواندن : بعضی از مواقع برای کسانی پیش میاید که در خواب میبینند که خوانندگی میکنند. تعبیر خواب آواز خواندن در خواب به گفته معبران بستگی به شرایط و نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر دیدن ابرو در خواب

0
تعبیر دیدن ابرو در خواب

تعبیر دیدن ابرو در خواب تعبیر خواب ابرو : دیدن ابرو در خواب به تعبیر برخی معبران دین , مال و آبرو تعبیر میشود. و بستگی به نوع خواب تعبیر آن تغییر میکند . ما در این بخش از سایت مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب ابرو , برداشتن ابرو , ...