تفریحات

تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد

تعبیر دیدن حاملگی در خواب

0
تعبیر دیدن حاملگی در خواب

تعبیر دیدن حاملگی در خواب تعبیر خواب حاملگی و حامله بودن بستگی به شرایط خواب شما ممکن است خوب یا بد تعبیر شود در هر حال دیدن خواب حامله بودن یا حاملگی در خواب در بین زنان بسیار رایج است. زن باردار به خواب دیدن روبه روشدن با غم و اندوه است. ...