تظاهرات نجف عراق

آخرین اخبار تظاهرات نجف عراق و وضعیت مرزها برای تردد زائران

0
آخرین اخبار تظاهرات نجف عراق و وضعیت مرزها برای تردد زائران

آخرین اخبار تظاهرات نجف عراق و وضعیت مرزها برای تردد زائران تظاهرات نجف عراق و دیگر استان های عراق از چند روز قبل شروع شده و از جمله مراکز استان های ذی قار، میسان، القادسیه، واسط، بابل، نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، المثنی، دیاله و حتی کرکوک شاهد برگزاری تظاهرات در ...