تصاویر مراسم تشییع محسن فخری زاده

زمان و مکان مراسم خاکسپاری و تشییع محسن فخری زاده دانشمند هسته ای

2
زمان و مکان مراسم خاکسپاری و تشییع محسن فخری زاده دانشمند هسته ای

مراسم تشییع محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و موشکی ایران و رئیس سازمان پژوهش و نواوری وزارت دفاع روز جمعه 7 آذر 1399 در منطقه آبسرد دماوند تهران در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید. زمان و مکان مراسم تشییع این دانشمند ایرانی را در حرف تازه میخوانید. مراسم تشییع ...