ترمیم دندان شکسته

ترمیم دندان شکسته شده با دکتر صفورا امامی

0
ترمیم دندان شکسته شده با دکتر صفورا امامی

آیا عادت به جویدن آب نبات سفت یا یخ دارید؟ اگر بله، پس لحظه ای که متوجه خواهید شد دندانتان ترک خورده یا آن را شکسته‌اید، ممکن است برایتان کمی ترسناک باشد. با این حال نگران نباشید. با کمک متخصص اندودنتیست صفورا امامی، متخصص عصب کشی و متخصص جراحی ریشه ...