تداخل دارویی کلرودیازپوکساید

داروی کلرودیازپوکساید | موارد مصرف و عوارض قرص کلرودیازپوکساید

0
داروی کلرودیازپوکساید | موارد مصرف و عوارض قرص کلرودیازپوکساید

داروی کلرودیازپوکساید | موارد مصرف و عوارض قرص کلرودیازپوکساید کلرودیازپوکساید با اثر بر روی ناقل های عصبی منجربه انتقال اثر آرامبخشی در سلول های مغزی می شود. این ناقل های عصبی نوروترانسمیتر نامیده می شوند که در افرادی که اضطراب دارند کمک می کند تا علائم اضطراب کاهش یابد. به همین دلیل این ...