تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام

0
تحلیل فاندامنتال، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام

تحلیل فاندامنتال، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام  تمامی افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، اعم از  افراد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، حداقل یک‌بار با واژه  تحلیل فاندامنتال روبرو شده‌اند. تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل در بورس و دیگر بازارها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش ذاتی ...