تحریک مغناطیسی مغز

ارتقا عملکرد مدیران و منابع انسانی سازمان به کمک نوروساینس

0
ارتقا عملکرد مدیران و منابع انسانی سازمان به کمک نوروساینس

اهمیت عملکرد مدیران به دلیل اینکه عملکرد سازمان و کارمندان به نحوه مدیریت آن‌ها بستگی دارد، بسیار بالاست. اما در این مطلب درباره تکنیک‌های مدیریتی صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره بازدهی بالا صحبت میکنم. برای مثال، اگر مدیری دچار وسواس فکری شده باشد باعث خواهد شد که فشار بیش از حدی ...